Back

ⓘ Homo
Homo
                                     

ⓘ Homo

Homo je u naučnoj klasifikaciji biološki rod, koji uključuje modernog čovjeka kao biološku vrstu i njegove bliske srodnike; riječ "human" potiče iz riječi humanus, što je pridjevska izvedenica iz riječi homo.

Kao riječ i izraz, "čovjek" je istorijski, vjerski i kulturno uvriježena riječ koja se koristi u smislu označavanja ljudske vrste općenito, tj. pokrivajući sve rodove i polove: muškarce, žene, djecu, transseksualne osobe, itd. U nedostatku boljeg neutralnog izraza, riječ čovjek se koristi kao prevod latinske riječi homo koja označava "osobu." Slično stanje je i u mnogim drugim jezicima, kao na primjer, u engleskom, gdje se riječ man, doslovno "muškarac," često, mada ne uvijek, koristi u smislu ljudskog bića, pa prema tome uključuje i seksualne polove koji nisu muški, kao na primjer žene.

Procijenjeno je da je ovaj rod star 1.5 do 2.5 miliona godina. Sve njegove vrste, osim homo sapiens su izumrle; posljednji živi srodnik, homo neanderthalensis "neandertalski čovjek", izumro je prije 30.000 godina, mada najnoviji podaci sugerišu da je homo floresiensis "floreski čovjek", živio sve do prije 12.000 godina.

Manjina zoologa smatra da bi vrste čimpanzi za koje se obično drži da pripadaju rodu pan, a moža i gorile koje se smatraju da pripadaju rodu gorilla, zasnivajući se na genetskim sličnostima, trebalo biti uključene u ovaj rod. No, većina naučnika tvrdi da se čimpanze i gorile prilično anatomski razlikuju između sebe i ljudi da bi mogle pripadati ovom rodu. Rod homo je najbliže povezan s vrstom kenyanthropus platyops "kenijskim čovjekom", koja je jedna od vrsti iz koje je on najvjerovatnije potekao. Kroz tu vrstu, drugi najbliži srodnik homo vrste je grupa vrsta iz rodova paranthropus i australopithecus, čija se evoluciona grana odvojila of proto- homo razvojne linije prije nekih 5 miliona godina.

                                     
  • Homo erectus lat. Homo erectus - uspravan čovek je izumrla vrsta roda Homo koja je živela tokom celog pleistocena. Smatra se da je nasledio forme Australopithecusa
  • Za ostale upotrebe, v. Home Gardens razvrstavanje Home Gardens je naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Po
  • Homa Hils engl. Homa Hills je naseljeno mesto bez administrativnog statusa u američkoj saveznoj državi Vajoming. Po popisu iz 2010. godine broj stanovnika
  • u rod Homo Po izgledu i morfologiji, Homo habilis je vrsta roda Homo koja je najmanje nalik modernom čovjeku osim jednako kontroverznog Homo rudolfensisa
  • Homo ergaster ili afrički Homo erectus je izumrla vrsta roda Homo koji je živio u istočnoj i južnoj Africi tijekom ranog pleistocena, između 1, 8 i 1, 3
  • Za ostale upotrebe, v. La Homa razvrstavanje La Homa je naseljeno mesto za statističke potrebe u američkoj saveznoj državi Teksas. Po popisu stanovništva
  • Houm engl. Home je naseljeno mesto bez administrativnog statusa u američkoj saveznoj državi Kanzas. Po popisu iz 2010. godine broj stanovnika je 160
  • Novus homo ili: homo novus, latinski za novi čovjek plural novi homines je izraz kojim se u starom Rimu opisivao čovjek koji je kao u prvi u svojoj
  • Houm engl. Home je naseljeno mesto bez administrativnog statusa u američkoj saveznoj državi Vašington. Po popisu iz 2010. godine broj stanovnika je 1

Users also searched:

...