Back

ⓘ Duhovnost




Duhovnost
                                     

ⓘ Duhovnost

Duhovnost je aspekt ljudskosti koji se odnosi na način na koji pojedinci traže i izražavaju smisao i svrhu, kao i na način na koji doživljavaju svoju povezanost s trenutkom, sa sobom, drugima, prirodom, s onim što je značajno, te s onim što je sveto.

                                     

1. Duhovnost i religioznost

Potrebno je podvojiti između dva smisla duhovnosti: duhovnost u religiji i duhovnost za razliku od religije.

U skorije vrijeme, duhovnost u religiji često podrazumijeva da je vjera vjernika ličnija, manje osnovana na dogmi, kao i otvorenija prema novim idejama i uticajima.

Oni koji govore o duhovnosti za razliku od religije općenito vjeruju da postoje mnogi "putevi duhovnosti" i da nema objektivne istine koja bi ukazala na najbolji put koji bi trebalo slijediti.

Duhovnost se može shvatiti i na način koji nudi kulturalni antropolog i yogi, William Irwin Thompson: "Religija nije identična duhovnosti; radije, religija je oblik koji duhovnost poprima u civilizaciji."

                                     

2. Duhovnost i nauka

Budući da je duhovnost egzaktno i empirijski nemjerljiva, egzaktne nauke su na velikoj muci oko preciziranja i definisanja duhovnih pojmova. Kroz ljudsku misaonu istoriju, duhovnost je često stavljana kao protivteža racionalnosti i empiričnosti egzaktnih nauka.

                                     

3. Duhovne tradicije i zajednice

 • jevrejstvo
 • sikizam
 • šamanizam
 • unitarijanski univerzalizam
 • Baháí vjera
 • gnosticizam
 • Subud
 • Surat Shabda joga
 • paganizam, neopaganizam,
 • pravoslavna duhovnost
 • katolička duhovnost
 • neo-konfučijanizam, daoizam
 • islam, sufizam
 • New Age, spiritualizam
 • budizam, džainizam
 • humanizam
 • hinduizam
 • feministička duhovnost
                                     

4. Vanjske veze

 • Multi-faith Spirituality
 • Spirituality begins where religion ends - Shri Ram Chandra Mission
 • The Paths of Spirituality
 • The Spiritual: Journal of Natural Spirituality An on-line resource of rare texts and reflections on natural spirituality, thoughtless-ness, egoless-ness and mind-brain duality.
 • Spiritual Book Club
 • A new definition of spirituality
 • Spirituality in Adult and Higher Education
 • Spiritual Wisdom There is a universal spirituality which can be expressed in many ways, but this site uses the insights of Emanuel Swedenborg to help explain the meaning of our lives.
 • Long Term monthly Private Spiritual Riverside Retreats
 • Sufism -- Sufis -- Sufi Orders by Dr. Alan Godlas, University of Georgia
 • Spiritual Awakening and Spiritual Growth
 • Spiritual Purification and Wellness
 • New Age Spirituality
 • Science of Spirituality
 • sahajayoga.org: a place to experience self realisation for free
 • Gnosticweb Providing Free Global Access to Spiritual Information.
 • AvatarSearch.com: A search engine for spiritual-related topics
 • Kheper.net: An overview of everything spiritual
 • International Association of Sufism
 • Spiritual Dawn - Morality and Philosophy Essay
 • Spiritual Cinema Circle
 • LifeTheory.com: An online forum on life and spirituality
 • Biblija za novo doba Biblija za novo doba, Drago Bjelica, 2009.
 • Spiritual Forums
 • Spiritual aspects of Health and Healing
 • Spirituality and Rudraksha
 • Spirituality and consciousness forum
 • Resources/Books on World Spirituality
 • SufiBlog Sufism online spiritual magazine of Sufi Meditation Muraqaba and Healing


                                     
 • više načina. Liturgijsko - sakramentalna duhovnost namijenjena je svim vjernicima i prvi je i osnovni oblik duhovnosti u katolicizmu. Uz bogoštovnu funkciju
 • Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović je rimokatolička vjersko - kulturno - znanstveno - izdavačka ustanova iz grada Subotice
 • decenije 20. vijeka, a koje karakterizira nastojanje da se stvori novi oblik duhovnosti koji predstavlja alternativu kako tradicionalnoj judeokršćanskoj kulturi
 • ili muška inferironost Feminacizam Feministička cenzura Feministička duhovnost Feministička historija Feministička historija Latinske Amerike Feministička
 • produbljenjem. Postoje tri puta hrisćanske duhovnosti jedan redoviti liturgijsko - sakramentalna duhovnost i dva posebna asketsko - mistični put i pučka
 • Sanisija, - Muhameda Alija as - Senusija. Sanusi je bio zabrinut za islam, duhovnost i slabljenje muslimanskog političkog integriteta. Bio je pod utjecajem
 • filmskog studija. U filmovima često evocira ljepotu prirode, metafiziku, duhovnost ali i bavljenje LGBT temama i nekonvencionalnom pričanju priče. Za film
 • sve rašireniju modu zabave i plesova, i vrati ljude u okrilje crkve i duhovnosti Tako da kad je umro, nitko nije baš previše žalio za njim. Doges of
 • stoljeća, ova enciklopedija u stihovima Josip Aranza svoju baroknu duhovnost usmjerava spoznaji života i ljudskog bitka u dvojnoj naravi ljudskoj i
 • Vatikanischen Konzils Laici u Crkvi i društvu u Hrvatskoj od 1900. - Njihova duhovnost crkvena i društvena pozicija i njihove institucije na temelju prosudbe

Users also searched:

...