Back

ⓘ Dictyostelium discoideum
Dictyostelium discoideum
                                     

ⓘ Dictyostelium discoideum

Dictyostelium discoideum je vrsta amebe koja živi u zemljištu. Ona pripada filumu Mycetozoa. D. discoideum je eukariota koja se transformiše tokom svog životnog veka od agregacije jednoćelijskih ameba do multićelijskog plazmodijuma i zatim u plodonosno telo. D. discoideum ima jedinstveni aseksualni životni ciklus koji se sastoji od četiri faze: vegetativna, agregaciona, migraciona, i kulminacija. Životni ciklus D. discoideum je relativno kratak, i obuhvata kretanje, ćelijsku signalizaciju i razvoj. Ovaj organizam se koristi u istraživanjima ljudskog kancera. Jednostavnost životnog ciklusa čini ovaj organizam dobrim modelom u istraživanju genetičkih, ćelijskih i biohemijskih procesa drugih organizama.

                                     
  • Fizarolisin EC 3.4.21.103, Dictyostelium discoideum aspartička proteinaza, Dictyostelium discoideum aspartička proteinaza E, Physarum flavicomum aspartička
  • protein spregnutih receptora. Ovi receptori kontrolišu razvoj kod Dictyostelium discoideum Ciklični AMP receptori koordiniraju agregaciju individualnih ćelija
  • protozoana Dictyostelium discoideum Sussman, M. and Osborn, M.J. 1964 UDP - glucose polysaccharide transferase in the cellular slime mold Dictyostelium discoideum:
  • vezane za manoznu osnovu visoko - manoznog oligosaharida koji formira Dictyostelium discoideum Unos manoznog ostatak kao akceptora je zavisno od dva druga manozna
  • Purification and characterization of a myosin heavy chain kinase from Dictyostelium discoideum J. Biol. Chem. 262: 1065 - 1072. PMID 3027076. Hammer, J.A., 3rd
  • granica između protozoa i životinja u organizmima poput amebe Dictyostelium discoideum Detaljna bioinformatička analiza SH2 domena kod čoveka i miševa
  • visoko specifični za glukozu. Baumann, P. 1969 Glucokinase of Dictyostelium discoideum Biochemistry 8: 5011 - 5015. PMID 4312464. Bueding, E. and MacKinnon
  • degradation of dolichyl phosphoryl glucose by the cellular slime mold, Dictyostelium discoideum Biochim. Biophys. Acta 792: 149 - 157. Nicholas C. Price, Lewis
  • biosynthesis of discadenine, a spore germination inhibitor of Dictyostelium discoideum FEBS Lett. 89: 326 - 328. PMID 566219. Nicholas C. Price, Lewis
  • kontraktilnih vakuola po ćeliji varira, ovisno o vrste. Ameba ima jednu, Dictyostelium discoideum Paramecium aurelia i Chlamydomonas reinhardtii imaju dvije, a

Users also searched:

...