Back

ⓘ Somatski
                                     

ⓘ Somatski

Termin somatski znači telesni, ili u vezi tela. U medicini, somatska bolest je telesne prirode, što je u suprotnosti sa mentalnom bolešću.

Ova termin se često koristi u biologiji za označavanje telesnih ćelija. One su u kontrastu su ćelijama zametka i obično proizvode gamete jajne ćelije ili spermatozoide. Somatske ćelije su diploidne. One sadrže dve kopije svakog hromozoma, dok su ćelije klice haploidne i sadrže jednu kopiju svakog hromozoma. Mada pod normalnim uslovima sve somatske ćelije sadrže identične DNK molekule, one razvijaju raznovrsne karakteristike specifične za pojedina tkiva. Taj proces se naziva diferencijacija. On se sastoji od epigenetičkih i regulatornih promena. Grupisanje sličnih ćelija i tkiva formira fondaciju organa.

Somatske mutacije su genetičke promene multićelijskog organizma koje se ne prenose na potomstvo putem zametka. Mnogi kanceri su somatske mutacije.

                                     
  • Somatosenzorni sistem je senzorni sistem za somatske osjećaje. Somatski osjećaji se sastoje od raznih čulnih receptora koji izazivaju osjećaje kao što
  • nastali iz organskih razloga nazivaju se somatski mada se po savremenim shvatanjima teško mogu odvojiti somatski od psiholoških poremećaja. Često su međusobno
  • cjelina, anatomski se ne mogu razlikovati vlakna autonomnih i somatskih nerava. Somatski nervni sistem nam omogućava da svojevoljno pokrećemo poprečnoprugastu
  • vlakna kranijalnih živaca su podeljena u pet funkcionalnih grupa: opšti somatski eferentni aksoni koji inervišu poprečno - prugaste mišiće koji nisu nastali
  • psihološkim naukama kao npr.: bolest kao poremećaj fiziološke homeostaze, somatski poremećaji, poremećaji ličnosti, poremećaji ponašanja, funkcionalni poremećaj
  • stanica od mliječne žlijezde. Tehnika koju je ovjekovječilo njeno rođenje je somatski stanični nuklearni transfer, u kome se stanica stavlja u ovum bez jezgre
  • opekline prvog stupnja Somatska bol dolazi iz ligamenata, tetiva, kostiju, krvnih žila, pa čak i samih živaca. Detektiraju ju somatski nociceptori. Oskudnost
  • periferni produžetak. Postoje dva tipa ovih ćelija i nastavaka: opšti somatski i opšti visceralni. Senzitivni ganglioni moždanih živaca lat. ganglion
  • fizički ili biološki faktori Promene gena u telesnim somatskim ćelijama su somatske mutacije. Somatska mutacija se može ispoljiti na fenotipu osobe u kojoj
  • oksprenolol, mada nisu anksiolitici, se mogu koristiti za suzbijanje somatskih simptoma anksioznosti. Glavni članak: Benzodiazepin Benzodiazepini se

Users also searched:

...