Back

ⓘ Hemijska biologija
                                     

ⓘ Hemijska biologija

Hemijska biologija je naučna disciplina koja delom obuhvata polja hemije, biologije i fizike. Ona se bavi primenom hemijkih tehnika, oruđa i analiza, kao i sintetičkih jedinjenja, u izučavanju i manipulaciji bioloških sistema. Hemijska biologija koristi hemijske principe u istraživanju bioloških sistema i razvoju novih funkcija tih sistema. Hemijsko biološka istraživanja često imaju više srodnosti sa citologijom nego sa biohemijom. Biohemija izučava hemiju biomolekula i regulaciju biohemijskih puteva u ćelijama i tkivima, npr. cAMP ili cGMP, dok je fokus hemijske biologije na biološkoj primeni novih hemijskih jedinjenja.

                                     

1. Literatura

 • Andrew D. Miller, Julian Tanner 2008. Essentials of Chemical Biology: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules 1st izd. Wiley. ISBN 0470845317.
 • Herbert Waldmann, Petra Janning 2009. Chemical Biology 1st izd. Wiley-VCH. ISBN 3527323309.
                                     
 • Hadžiselimović R. 2002 Biologija 2.. Svjetlost, Sarajevo. ISBN 9958 - 10 - 222 - 6. Sofradžija A., Šoljan D., Hadžiselimović R. 2004 Biologija 1.. Svjetlost, Sarajevo
 • R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997 Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom
 • R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997. Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom
 • definirati viruse, viroide ili potencijalni vještački život kao život. Biologija je primarna nauka koja se bavi proučavanjem života, iako su u proučavanje
 • biohemičar. Također se istakao u oblastima kristalografije, molekularne biologije i medicine. Mnogi ga smatraju za vodećeg hemičara 20. vijeka. Prvi je
 • budući nastavni i naučni kadar, i to za tri biološka profila: biologija molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine. Studije
 • što su fizika, nauka o materijalima, hemija, biohemija i molekularna biologija Oni su široko korišćeni u mnogim industrijama, uključujući proizvodnju
 • Comparison of experimental binding data and theoretical models in proteins containing subunits Biochemistry 5 1 Članak u Hemijskoj biologiji
 • se bavi istraživanjem jezera, napose fizikalnim i hemijskim svojstvima jezerske vode i biologijom jezera. François - Alphonse Forel 1841. - 1912. je
 • pretvara u hemijsku i tako omogucavaju sintezu ATP energije Šerban, M, Nada: Ćelija - strukture i oblici, ZUNS, Beograd, 2001 Pantić, R, V: Biologija ćelije

Users also searched:

...