Back

ⓘ Replikon (genetika)
                                     

ⓘ Replikon (genetika)

Za većinu prokariotskih hromozoma, replikon je celokupni hromozom. Jedan primetni izuzetak postoji kod arheja, gde je za dve Sulfolobus vrste pokazano da sadrže tri replikona. Primeri bakterijskih vrsta sa višestrukim replikonima su: Rhodobacter sphaeroides 2, Vibrio cholerae, i Burkholderia multivorans 3. Ti "sekundarni" ili tercijarni hromozomi se često opisuju kao molekuli koji su smeše između pravih hromozoma i plazmida, i ponekad se nazivaju "hromidi". Razne Azospirillum vrste poseduju 7 replikona, Azospirillum lipoferum, na primer, ima 1 bakterijski hromozom, 5 hromida, i 1 plazmid.Plazmidi i bakteriofazi se obično replikuju kao jedan replikon, mada veliki plazmidi Gram-negativnih bakterija mogu da imaju nekoliko replikona.

                                     

1. Eukariote

Eukariotski hromozomi sadrže višestruke replikone. Definicija replikaona je donekle nejasna za mitohondrije, jer one koriste jednosmernu replikaciju sa dva zasebna mesta početka.

                                     
  • Replikon se može odnositi na: Replikon genetika region DNK ili RNK, koji se replikuje iz jednog mesta početka replikacije. Replikon preduzeće Ova
  • mesto početka replikacije. Eukariote imaju višestruke replikone svako od kojih ima ori. Replikoni su u opsegu dužine od 40 kb kvasac i Drozofila do 300
  • individualni čin replikacije se naziva replikon Svaki replikon se aktivira jednom i samo jednom u svakom ćelijskom ciklusu. Replikon je definisan posedovanjem kontrolnih
  • primenjenu psihologiju, Beograd, 2002. Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika Naučna knjiga, Beograd Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS
  • iz humane genetike Beograd, 1986. Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike Beograd, 1986. Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika Naučna knjiga
  • iz humane genetike Beograd, 1986. Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike Beograd, 1986. Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika Naučna knjiga
  • RNASEH2A Helikaza: HFM1 Primaza: PRIM1  PRIM2 Oba Početak replikacije Ori Replikon Replikaciona viljuška zaostajući i vodeći lanci Okazakijev fragment 
  • RNASEH2A Helikaza: HFM1 Primaza: PRIM1  PRIM2 Oba Početak replikacije Ori Replikon Replikaciona viljuška zaostajući i vodeći lanci Okazakijev fragment 

Users also searched:

...