Back

ⓘ Migracije (genetika)
                                     

ⓘ Migracije (genetika)

Migracije predstavljaju osnovni mehanizam kojim se ostvaruje razmena gena između populacija iste vrste. NJihovim delovanjem može se poremetiti genetička ravnoteža populacije.

Oblici migracija su:

 • emigracije - kretanje jedinki iz date populacije u neku drugu i
 • imigracije - dolazak jedinki iz drugih populacija u matičnu populaciju.

Ova kretanja obično uzrokuju promene učestalosti gena u populacijama između kojih se vrši proces razmene genetičkog materijala. Ovaj fenomen označen je kao protok gena. Ako dve populacije imaju istu učestalost određenog alela, tada migracije neće promeniti njegovu učestalost. Ako se učestalost alela određenog gena razlikuje, onda će se slučajnom migracijom jedinki njegova učestalost promeniti. Na pr. učestalost alela za krvnu grupu B je vrlo velika u Aziji 25% i postupno se smanjuje na ispod 10% idući prek zapadno Evrope do Skandinavije. Ovo opadanje alela B objašnjno je invazijom Mongola koji su se kretali prema zapadu. Mešanjem Mongola sa postojećim populacijama u kojima alel za B krvnu grupu verovatno nije postojao, dovela je do širenja ovog gena od Azije do Skandinavije.

U osnovi, ovakve promene se mogu smatrati veoma pozitivnim, jer vode postepenom povećenju nasledne raznovrsnosti humanih populacija.

                                     

1. Literatura

 • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
 • Dumanović, J., Marinković, D., Denić, M.: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
 • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • Kosanović, M., Diklić, V.: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
 • Marinković, D., Tucić, N., Kekić, V.: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
 • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
                                     

2. Spoljašnje veze

 • Global Register of Migratory Species - identifies, maps and features 4.300 migratory vertebrate species
 • Animal migration on PubMed MeSH term F01.145.113.083
 • Witnessing the Great Migration in Serengeti and Masai Mara
                                     
 • Kroz istoriju su se migracije događale u obliku dobrovoljnih migracija unutar jedne oblasti ili između više njih, te prisilnih migracija koje uključuju fenomene
 • Populaciona genetika je disciplina genetike koja se bavi proučavanjem procesa nasleđivanja i varijabilnosti osobina na nivou populacije. Svaku populaciju
 • Genetika grčki γεννώ - geno, znači dati rod, roditi je nauka koja proučava gene, naslednost i varijaciju između organizama. Reč genetika je prvi put
 • Genetika čovjeka humana genetika ljudska genetika antropogenetika, genetička antropologija je nauka o pojavama i procesima biološkog nasljeđivanja
 • odsustvuju faktori koji remete genetičku ravnotežu populacije: mutacije, migracije prirodna selekcija, genetički drift Populacija ima genetičku strukturu
 • Indovrepske jezik, dok su kasnije migracije samo premještale pojedine varijatete Indoevrpljana. Masivnih migracija u eneolitu nije bilo. Alberto Piazza
 • tekst, Genetika evolucija, i čovjek WHFreeman, 1976. Zajedno sa svojom knjigom iz 1994. to su u osnovi klasične prezentacije ljudske genetike prije genomike
 • živela kasnije od hajdelberškog čoveka i pojave neandertalaca, ali pre migracije iz Afrike. Vremenski period u kom je živela Eva je bio udarac multiregionalnoj
 • uključena je lingvistika, arheologija i u posljednje vrijeme intenzivno genetika u velikim i značajnim istraživačkim školama. Indoevropljani nisu narod
 • Čovječja evolucijska genetika je znanstvena disciplina koja proučava razlike među ljudskim genomima, evolucijsku prošlost koja je dovela do tih razlika
 • 176730 i mnoge faktore rasta. Genetika miša je ustanovila da je ova kinaza važna u: korektnoj embriogenezi, keratinocit migraciji T ćelijskoj citokinskoj

Users also searched:

...