Back

ⓘ Centriola
Centriola
                                     

ⓘ Centriola

Centriole u biologiji označavaju valjkaste mikrotubularne strukture koje se mogu pronaći u mnogim životinjskim ćelijama i algama, iako nisu uobičajene u biljnoj ćeliji. Zidovi svake centriole se obično sastoje od 9 tripleta mikrotubula, iako ima izuzetaka koji imaju 9 dubleta ili spremalnih stanica i ranih embrija Caenorhabditis elegane koji imaju 9 singleta). Centrioli uvijek dolaze u paru organizirani pod pravim uglom naspram jedan drugog i predstavljaju konstituente strukture zvane centrosom. Centriole su strukturalno šuplji cilindar dijametra 150 nm i dužine između 300 i 500 nm. Svaki cilindar u nizu se sastoji od proteina sa kompleksnim tubulinom kao najvažnijim.

Najvažnija funkcija centriola je ona u ćelijskim diobama. Više centriola obrazuju pericentriolarni materijal PCM koji igra važnu ulogu u stvaranju diobenog vretena. Funkcija diobenog vretena je usko povezana sa kromosomima i njihovom kretanju u ćelijskoj diobi. Neke životinjske ćelije su sposobne da vrše podjelu kromosoma bez centriola npr. u ženskoj mejozi. Centriole igraju ulogu u procesu mitoze i muškoj mejozi. Tokom ćelijske diobe S faza centriole se dupliciraju i kreću ka suprotnim polovima, tako da postoji jedan par za svaku kćerku ćeliju.

U replikaciji, svaki novi parni set centriola se sastoji od: orginalne centriole, plus novonastale centriola. Ako centriole služe u formiranju motiletnih organela, flagele i cilie, onda dvije starije centriole, majke centriole, postaju bazalno tijelo koje je srž tih organela.

Godine 1996. dr. Stuart Black sa Univerziteta Chester je otkrio, u dugoročnom proučavanje da djeca koja pate od patuljastog rasta pate od manjka procesa mitotičkih dioba ćelije, što ima utjecaj na njihovu sposobnost da se oporavljaju jednako brzo kao i kod uzorka ćelija uzetih od onih normalnog rasta. Vjeruje se da je ovo otkriće važno jer dokazuje da su njihove centriole imale velike poteškoće u otpočinjanju procesa mitoze uslijed nedostatka trećeg vretena koje se sastojalao od dvije mikrotubule, umjesto tri. "Kategorija:Celularna biologija

                                     
  • sisara čoveka Centriole imaju oblik cilindra čiji je zid izgrađen od 9 grupa po 3 mikrotubule mikroskopski sitne cevčice Uloga centriola je u organizaciji
  • mikrotubula daje trepljama bilateralnu simetriju u čemu se razlikuju od centriola koje su bez tog para i radijalno simetrične. Postoje cilije bez centralnog
  • je tubulin Pružaju se od polova ćelije, na kojima se nalaze parovi centriola centrozomi ka ekvatoru na kome se nalaze hromozomi. Razlikuju se dve
  • tokom interfaze. Ovaj OCM se naziva centrozoma koji obično sadrži par centriola Mikrotubule su u centrozome usidrene svojim minus krajem, i obzirom da
  • ovoj fazi se odvija i sinteza histona i dupliranje centriola od jednog nastaju dva para centriola koji se u deobi raspoređuju na polove ćelije Sintetička
  • bičeva mnogo složenija. Kod njih je građa biča slična građi centriole Građu sličnu centriolama imaju cilije treplje i flagele bičevi dugačke, tanke
  • prokariotskih flagela. Njih podupire skupina mikrotubula koji izlaze iz centriola Centriole su prisutne čak i u stanicama i nakupinama koje nemaju flagele. Oni
  • iz: glave grade je jedro i akrozom vrata u kome su smeštene dve centriole jedna će obrazovati deobno vreteno prve deobe posle oplođenja, a drugi
  • Obično imaju stanične zidove koji sadrže celulozu. Mitoza im se odvija bez centriola Pričuvne tvari u stanicama su škrob i kapljice ulja, koji nastaje kao

Users also searched:

...