Back

ⓘ Luminiscencija
Luminiscencija
                                     

ⓘ Luminiscencija

Luminiscencija je pojava emisije svjetlosti koja nije dikretni rezultat žarenja materijala. Može biti izazvana na različite načine, a zapaža se na materijalima koji sadrže ione nečistoće. Većinom je pojava luminiscencije slaba i može se vidjeti samo u mraku.

 • Triboluminiscencija je izazvana drobljenjem, grebanjem ili trljanjem materijala; pretežno se javlja kod minerala nemetala s dobrom kalavošću
 • Radioluminiscencija je izazvana ionizirajućim zračenjem; omogućuje nam prepoznavanje i određivanje vrste minerala, strukture njihova raste, područje izmjene u mineralnim fazama te pojava izdvajanja.
 • Bioluminiscencija je sposobnost živog bića da samostalno ili uz pomoć simbiota "proizvede" svjetlo.
 • Kemoluminiscencija je izazvana kemijskim reakcijama pr. oksidacijom fosfora
 • Fluorescencija je vrsta luminiscencije koja je vidljiva samo za trajanja ekspozicije materijala nekom zračenju (pr. ultraljubičastom, rentgenskom ili katodnom zračenju.
 • Fosforescencija je luminiscencija koja se nastavlja i nakon prestanka ekspozicije bilo dnevnoj svjetlosti ili svjetlosti svjetiljke.
 • Termoluminiscencija je izazvana zagrijavanjem materijala do temperature ispod crvenog žara; pokazuju je npr. topaz, dijamant, apatit.
                                     
 • vlažnom zraku. Prvi put je to primijećeno 1699. Glavni članak: Luminiscencija Luminiscencija engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje je emisija
 • elektroluminiscencija proizvedena mehaničkim putem. Glavni članak: Luminiscencija Luminiscencija engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje je emisija
 • pokazali manje prikladni za pobudu od elektrona. Glavni članak: Luminiscencija Luminiscencija engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje je emisija
 • niži energetski nivo i tada oslobađaju energiju. Ova pojava se naziva luminiscencija i uočava se jer se tada emituje svetlost. Broj elektrona po energetskim
 • zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2018. Tehnička enciklopedija Luminiscencija glavni urednik Hrvoje Požar, Grafički zavod Hrvatske, 1987.
 • nazivi koji podrazumevaju različite molekule kod različitih organizama. Luminiscencija nastaje biohemijskom reakcijom, koju katalizuje enzim i ona je pod kontrolom
 • nalaze primenu u fotohemiji, optičkim laserima, solarnim ćelijama, luminiscenciji i fotohromizmu. Elektronska ekscitacija je kretanje elektrona do višeg
 • vanjski deo Zemljine atmosfere, vanjski deo egzosfere, koji ima osobine luminiscencije emisija slabe svjetlosti Najbolje se može vidjeti u ultraljubičastom
 • veće talasne dužine od onog kojim je izložena. Poput ostalih vrsta luminiscencije fluorescenciju pokazuju samo određeni materijali. Fluorescencija nastaje
 • pokretljivost elektrona, široka razlika između energetskih nivoa, jaka luminiscencija na sobnoj temperaturi, itd. Ove osobine se koriste u proizvodnji transparentnih
 • Kraft, 2011, ISBN 978 - 3 - 930442 - 77 - 5 Odgovor na pitanje o krijesnicama Luminiscencija kukaca Fotografije krijesnica Atlas porodica Lampyridae u Rusiji Ostali
 • učinci, na primjer u blizini sekundara u Geisslerovim cijevima nastaje luminiscencija i kad one nisu povezane vodičima sa sekundarom. Teslin transformator
 • pigmentiranih proizvoda transparentnost, metalni ili sedefast izgled, luminiscencija te neka druga svojstva kao povećana otpornost prema koroziji, električnu

Users also searched:

...