Back

ⓘ Supstrat (ekologija)
Supstrat (ekologija)
                                     

ⓘ Supstrat (ekologija)

Supstrat je, u biološkom smislu, podloga na kojoj žive biljke i nepokretne životinje. Materijal koji čini supstrat može biti abiotičke ili biotičke prirode. Primjer biotičkog supstrata čini npr. mahovina ili žive alge na kojima se razvijaju drugi organizmi.

Supstrati mogu biti i umjetnog podrijetla i često se koriste u uzgoju poljoprivrednih kultura u stakleničkim uvjetima. U hidroponskom uzgoju biljaka supstrat često čine staklena vuna, kamena vuna ili keramička vuna te celuloza koje imaju veliki kapacitet zadržavanja vode i hranjivih tvari i postepenog i kontroliranog oslobađanja. Ovi materijali daju i čvrstu podlogu za ukorijenjivanje biljaka i imaju malu cijenu proizvodnje.

                                     
  • Pathogen & Environment Pristupljeno 28. 2. 2014. Čomić, R.Lj., 1999.: Ekologija mikroorganizama, Prirodno - matematički fakultet. Kragujevac ISBN 86 - 81829 - 33 - 5
  • Zrele reznice se uzimaju tokom februara - marta i pobadaju u zemlju ili supstrat od delova treseta i peska. Ožiljavanje se vrši na otvorenom u hladnim ili
  • Micelija micelijum je mreža hifa koja poput paukove mreže, prorasta supstrat i može se prostirati na više hektara površine kao kod vrste Armillaria
  • poput Laminaria, Ecklonia, Lessonia, Alaria i Eisenia. Kelp stvara fizički supstrat i stanište za zajednice šuma kelpa. Kod algi se tijelo jedinke naziva talus
  • koji omogućuje rast vegetacije jest supstrat sa mineralnim sastavom i sa malim udjelom organske tvari. Supstrat mora imati sposobnost zadržavanja vode
  • mužjaka stavlja spermatoforu, maleni paketić sperme na želatinoznoj kupi, na supstrat bilo na kopnu ili u vodi. Ženka ga pokupi kloakom i gurne ga kroz kloakalni

Users also searched:

...