Back

ⓘ Dedomestikacija
Dedomestikacija
                                     

ⓘ Dedomestikacija

Dedomestikacija ili razdomaćivanje domaćih biljaka i životinja; proces suprotan domestikaciji. Biljke i životinje u divljini koje su potekle od domesticiranih jedinki zovu se dedomesticirane ili razdomaćene biljke i životinje; također se upotrebljavaju nazivi feralne, bezdomne, napuštene ili otuđene biljke i životinje.

Slično kao i kod introduciranih vrsta, introdukcija feralnih životinja ili biljaka u alohtone regije može dovesti do razdora ekosistema i, u nekim slučajevima, doprinijeti ekstinkciji autohtonih vrsta.

Svjetski dan napuštenih životinja obilježava se 4. aprila.

Users also searched:

...