Back

ⓘ Ne oživljavaj
Ne oživljavaj
                                     

ⓘ Ne oživljavaj

U medicini, ne oživljavaj ili NO ili DNR, u Americi još poznat i kao No Code je pravna odredba napisana ili u bolnici ili u pravnom obrascu kako bi se poštivale želje pacijenta o neprovođenju kardiopulmonalnog oživljavanja ili naprednog održavanja života ukoliko bi došlo do zastoja srca ili disanja. Termin" kod” često se koristi u medicini kao sleng za" plavi kod” kojim se poziva tim za oživljavanje. Zahtjev DNR obično podnose pacijenti ili zdravstveni opunomoćenik i omogućava medicinskom timu da se brine za pacijenta poštiući njegove želje. U zdravstvenoj njezi," dozvoli prirodnu smrt” ili" AND” je termin koji je sve popularniji jer se odnosi na ono što se čini, a ne na ono što se izbjegava. Neki kritizriraju termin" ne oživljavaj” jer zvuči kao da se uskraćuje nešto veoma važno, dok istraživanja pokazuju da samo 5% pacijenata koji trebaju ALS izvan bolnice i samo 15 % pacijenata koji trebaju ALS u bolnici prežive. Pacijenti starije dobi, kao i pacijenti koji žive u staračkim domovima, imaju više medicinskih problema ili s uznapredovalom malignom bolešću, imaju mnogo manje šanse za preživljavanje. DNR se ne odnosi na terapiju osim na onu koja zahtijeva intubaciju ili kardiopulmonalno oživljavanje. DNR pacijenti i dalje primaju kemoterapiju, antibiotike, dijalizu i druge tretmane.

                                     

1. Alternativna imena

Alternativna imena i kratice za ovu odredbu se koriste ovisno o geografskoj pripadnosti. DNR Do not resusicate je česta kratica u SAD-u i UK-u. U nekim je regijama dodatno pojašnjena kraticom DNI Do not intubate, iako u nekim bolnicama DNR implicira ne inturbiranej. Klinički, većina osoba koje zahtijevaju oživljavanje će trebati intubaciju, zbog čega je samo DNI problematičan. U nekim krajevima SADa i UK se uključuje i slovo A, kao u DNAR – "do not attempt resusitation" nemoj pokušavati oživljavanje. Promjena podrazumijeva da obitelj ne poistovjećuje pokušaj oživljavanja sa uspjehom. S obzirom daDNRimplicira uskraćivanje akcije, i stoga odustajanje, neki zagovaraju da se naredba preimenuje u Dopusti prirodnu smrt. Novi Zeland i Australija, kao i neke bolnice u UK, koriste termin NFR ili ne za oživljavanje. Ove se kratice koriste bez točkica iza slova npr AND/DNR a ne A.N.D./ D.N.R.

Donedavno u UK bilo je uobičajeno napisati "ne za 222" ili razgovorno "nije za dvojske". To je bio implicitna bolnička DNR odredba, pri čemu je 222 bolnički telefonski broj tima za reanimaciju.

                                     

1.1. Alternativna imena Usporedba DNR sa direktivom o postupanju u budućnosti i živućom oporukom

Direktiva o postupanju u budućnoti i živuća oporuka su dokumenti koje napišu sami pacijenti, kako bi izrazili svoje želje o vlastitoj njezi, kada više ne budu u stanju govoriti sami za sebe. Nasuprot tome, liječnik ili bolničko osoblje koji odrede DNR terapiju temeljenu na željama koje je pojedinac prethodno izrazio u vlastitoj direktivili ili živućoj oporuci. Slično tome, u rijeme kada pojedinac nije u stanju izraziti vlastite želje, ali je prethodno napisao direktivu ili odredio zakonskog zastupnika, onda liječnik može odrediti DNR terapiju na zahtjev zakonskog zastupnika tog pojedinca.

Različite situacije su nabrojane u primjeru DNR pikazanom na ovoj stranici. Trebalo bi naglasiti da u SAD-u direktiva ili biološki testament nisu dovoljni da bi osigurali postupanje s pacijentom po DNR protokolu, čak i ako je to bila njegova želja, jer niti direktiva niti biološki testament nisu pravno obavezujući dokument.

                                     

2.1. Upotreba po zemljama Bliski Istok

NO se ne priznaju u Jordanu. Liječnici nastoje reanimirati sve pacijente neovisno o osobnim ili obiteljskim željama. U Izraelu, moguće je potpisati DNR obrazac ukoliko pacijent umire i svjestan je svojih postupaka.

                                     

2.2. Upotreba po zemljama Hrvatska

Obiteljski zakon NN 103/15 u čl. 260. poznaje mogućnost anticipirane naredbe, to jest da poslovno sposobna osoba odluči u obliku javnobilježničke isprave, o postupcima i mjerama doniranja svojih tkiva i organa, te mjerama za održavanje na životu.

                                     

2.3. Upotreba po zemljama Ujedinjeno Kraljevstvo

U Engleskoj, ukolliko je pacijent sposoban donositi odluke prema zakonu o mentalom kapacitetu iz 2005., samo pacijent može dati informirani pristanak za DNR u bolnici za bilo koji medicinski postupak; ukoliko to nisu sposobni, rođake će se često iz poštovanja pitati za mišljenje ali ono neće imati pravno obavezujući učinak na liječničku odluku. U toj situaciji, dužnost je liječnika djelovati u najboljem interesu pacijenta, značilo to nastavak ili prekid tretmana, prema njihovoj kliničkoj procjeni. Kao alternativu, pacijent može specificirati svoje želje ili prenijeti moć donošenja odluka na opunomoćenika koristeći direktivu o postupanju u budućnosti, koje se često još nazivaju biološkim testamentima.

                                     

2.4. Upotreba po zemljama SAD

U SAD-u osobito je komplicirana dokumentacija, te svaka država prihvaća drugačije obrasce, a direktive o budućem postupanju i živuće oporuke nisu prihvaćene od strane hitne medicinske službe kao pravno važeći obrasci. Ako pacijent ima živuću oporuku u kojoj piše da ne želi da ga se oživljava ali nema ispravno ispunjen formular koji je odobrila država i potpisao i liječnik, hitna medicinska pomoće će pokušati oživljavanje. To je malo poznata činjenica i liječnici primarne zdravstvene skrbi mogu stoga na pacijentima primijeniti tretmane koje oni ne žele. Ovaj zakon se evaluira kako bi se ustvrdila njegova ustavnost. DNR odluka pacijenta prvi je puta osporavana 1976 u In re Quinlanu. Vrhovni sud New Jerseya se držao prava roditelja Karen Ann Quinlan da je skinu sa umjetne ventilacije. 1991., kongres je izglasao zakon o samo-određenju pacijenta koji je zahtijevao od bolnica da poštuju odluke pacijenta o svojoj zdravstvenoj njezi. 49 saveznih država dozvoljava bližnima da donose medicinske odluke kod svojih rođaka koji to nisu u mogućnosti, osim Missourija. Missouri ima statut o živućoj oporuci koji zahtijeva potpisanu direktivu o postupcima u budućnosti, ovjerenu od dva svjedoka u kojoj se traži NO/NI status u bolnici.

U SAD-u, kardiopulmonalno oživljavanje i napredno kardijačno održavanje života neće se provesti ukoliko postoji napisana oznaka DNR. Mnoge američke savezne države ne prepoznaju živuće oporuke ili zdravstvene opunomoćenike u prehospitalnom okviru i prehospitalno osoblje bi u takvom slučaju bilo obavezano pokrenuti postupke oživljavanja osim ako liječnik nije ispunio i ovjerio poseban obrazac koji je država odobrila.                                     

3. Provedena istraživanja

Istraživanja provedena na Onkološkom institutu Dana-Faber pokazala su da će religiozni pacijenti koji se redovito mole tri puta vjerojatnije poticati doktore da učine sve što mogu kako bi ih održali na životu, od nereligioznih osoba.

                                     

4. Vanjske veze

 • Odluke o kardiopulmonalnom oživljavanju na engleskome U izdanju Vijeća za oživljavanje Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Naredbe o neoživljavanju na engleskome U izdanju Nacionalne medicinske biblioteke SAD
                                     
 • potpunosti srasla sa hrišćanskom književnošću grčkog jezika i što ova više ne živi zasebnim životom skriveno od državne i službene javnosti. Na svom kraju
 • kolonijaliziranoj Americi proširilo slavljenje Božića. U 19. vijeku Britanci su oživljavali taj blagdan, a tome je pridonijela i objavljena knjiga Božićna priča
 • prvenstveno kao umjetnička književnost, a ne obredne i kultne svrhe. Ipak, ono sadrži mnoge važne detalje za koje se inače ne bi znalo. Tu pripadaju grčki helenistički
 • gdje se oživljavao fundamentalni germanski i keltski supstrat prisutan prije romanizacije i latinizacije, kao i u Kataloniji koja je oživljavala katalonstvo
 • te ga osvaja početkom listopada 539. pne.. Ova je pobjeda Kiru donijela, ne samo Mezopotamiju, nego i cijelo Babilonsko kraljevstvo, koje se protezalo
 • Braniš: Bzenec, Slovačka, 1893. - Zagreb, 1983. koji će u dva navrata oživljavati i reformirati školske programe. Strogom disciplinom i stručnim vodstvom
 • temelju njihovog učenja i opisivanja lokalne plesne grupe ponovno ih oživljavaju Stara danska nošnja kod muškaraca sastojala se od crnih cipela, vunenih
 • nastani kod Perasta. Sa početkom Morejskog rata 1684. - 1699. ponovno oživljavaju uskočke gerilske jedinice. Bajo Pivljanin se vraća u svoju kulu nadomak
 • ubili oca. Crnogorci su, prvo, proturili vest da je Smail - aga kukavica, te da ne sme kod Drobnjaka da kupi harač. Kada je čuo za to, Smail - aga je rešio da
 • kada je izviješteno da glavni njemački kandidat Axel Weber ne prihvaća kandidaturu, oživljavajući tako vjerojatnost izbora ostalih kandidata. Dana 13. veljače

Users also searched:

...