Back

ⓘ Moždana smrt
                                     

ⓘ Moždana smrt

Moždana smrt je nepovratni prestanak svih moždanih aktivnosti usled potpunog odumiranja nervnih ćelija, čemu prethodi gubitak dotoka kiseonika do mozga. Ne treba je mešati sa trajnim vegetativnim stanjem.

Moždana smrt mozga u celini, ili moždanog stabla se tretira kao zakonska definicija smrti u mnogim pravnim jurisdikcijama.

                                     

1. Pravno tumačenje

Kroz istoriju, u pravnim i medicinskim krugovima smrt se konstatovala u slučajevima prestanka određenih telesnih funkcija, pre svih, prestanka disanja i prestanka rada srca. Usavršavanjem medicinskih tehnologija i metoda koje su omogućile da se osobe koje ne daju znake života povrate, bilo je neophodno ustanoviti bolji kriterijum pomoću koga bi se konstatovala smrt. Ova neophodnost je dobila na težini rasprostranjenom upotrebom medicinske opreme za održavanje života, pomoću koje se telesne funkcije mogu održavati gotovo neograničeno, kao i usavršavanjem tehnika transplantacije organa samim tim i potražnjom organa.

Počevši od 1960. godine, sve države u kojima je postojao program transplantacije organa počele su da implementiraju zakone koji se tiču kriterijuma konstatacije smrti. Prva država koja je za ovaj kriterijum usvojila moždanu smrt bila je Finska 1971. godine.

                                     

2. Medicinski kriterijumi

Prilikom kliničkog pregleda osobe koja je pretrpela moždanu smrt može se konstatovati odsustvo moždanih aktivnosti. U ove aktivnosti se ubrajaju reakcije na bol i refleksi moždanih živaca.

Važno je prepoznati razliku između moždane smrti i stanja kod kojih se mogu ispoljavati slični simptomi. Kod određenog broja komatoznih pacijenata oporavak je moguć, dok kod nekih pacijenata sa težim neurološkim oštećenjima ipak može doći do zadržavanja određenih nižih moždanih funkcija, uprkos gubitku funkcinalnosti korteksa i moždanog stabla. Tako se, na primer, anencefalija razvojni poremećaj koji karakteriše odsustvo većeg dela mozga ne smatra stanjem moždane smrti, iako je u pitanju nepovratno stanje, u kom slučaju se održavanje na aparatima ne smatra odgovarajućim tretmanom.

Treba imati u vidu mogućnost prekida ili pada električnih aktivnosti mozga na jako nizak nivo, usled čega ih većina medicinskih aparata ne može registrovati. Takvi slučajevi su mogući kod primene jake anestezije ili prilikom srčanog udara.

                                     
  • je obično fatalan. Moždano tkivo može oteći edem pritisak unutar lubanje se može povećati i mozak se može uklještiti moždana hernijacija kroz bazu
  • 689. pne. opsjeo te osvojio nakon devet mjeseci. Nastojeći se osvetiti za smrt Ashur - nadin - shumija, babilonskog kralja i vlastitog sina, Sanherib je odlučio
  • pucanja, što može dovesti do obilnog krvarenja, drugih komplikacija, pa čak i smrti Faktori rizika za nastanak aneurizme su dijabetes, gojaznost, hipertenzija
  • učestalosti uzrok smrti od zloćudnih bolesti kod osoba starosti od 15 do 34 godine. Metastatski tumori čine oko 40 - 50  svih moždanih tumora a najčešće
  • osvojena područja Tujuea bila pogađana učestalim pobunama. Nakon njegove smrti Wu Zetian vladala kao regentica, da bi 690. formalno prigrabila carsku vlast
  • pogoršaju nakon manjih udara. Ubrzano pogoršanje stanja može dovesti do smrti usljed moždanog udara, srčanih bolesti ili infekcije. Znakovi i simptomi su poremećaji
  • prefekturi Shimene, a godine 1958. za zastupnika u Dijeti gdje će ostati do smrti Tamo se priključio Liberalnoj demokratskoj partiji i postao član moćne
  • u Italiju, je u gradu u Selin u Kilikiji pogođen moždanim udarom te umire. U trenutku njegove smrti Rimsko Carstvo, odnosno rimska država, se nalazi na
  • 1862. nakon muževe smrti preselila natrag u New York, gdje je uživala reputaciju južnjačkog simpatizera. Umrla je od posljedica moždanog udara u Richmondu
  • slučajevima ozbiljna krvarenja, koja mogu da se završe smrtnim slučajem. Rizik od smrti usled upotrebe NSAID lekova je 1 u 12.000 kod odraslih osoba uzrasta 16 45

Users also searched:

...