Back

ⓘ Hermafrodit
Hermafrodit
                                     

ⓘ Hermafrodit

Za ostala značenja, v. Hermafrodit razvrstavanje.

Hermafrodit je jedinka koja stvara i muške i ženske polne ćelije. Među vrstama sa hermafroditnim jedinkama prisutni su mnogobrojni mehanizmi razdvajanja ovih polnih funkcija, da bi se izbegla samooplodnja/samooplođenje. Najpoznatiji mehanizmi razdvajanja polnih funkcija su dihogamija i herkogamija. Spermatozoidi jedne jedinke tako najčešće oplode jajne ćelije druge jedinke. Među beskičmenjacima, parazitske životinje su često hermafroditi pošto se time olakšava razmnožavanje.

                                     

1. Dvospolnost kod biljaka

U biljnom carstvu je dvospolnost široko rasprostranjena. Kod semenjača su prisutna dva vida dvospolnosti: biljke koje imaju na jednoj stabljici kako muške tako i ženske cvetove, i biljke koje u istom cvijetu imaju i muške i ženske spolne organe. No, većina vrsta je razvila niz strategija pomoću kojih se izbjegava samooplodnja.

                                     

2. Dvospolnost kod životinja

Kao normalna pojava poznata je u mnogih beskralježnjaka, bilo da ista jedinka poseduje zasebne muške i ženske spolne organe u metilja, gujavica, bilo muške i ženske rasplodne stanice kod mnogih puževa. U tih je normalnih hermafrodita samooplodnja autogamija dosta retka; pojavljuje se u nekih parazitskih crva, poput trakavice, ili u životinja koje svoje spolne produkte izlučuju u vodu gdje se vrši oplodnja primjerice bodljikaši, žarnjaci. Češća je pojava raznovremenog dozrijevanja spolnih stanica, čime se izbjegava samooplodnja. Obično muške spolne stanice prije sazru proterandrija, a rjeđe ženske prije muških proterginija. Neki se hermafroditi uzajamno oplođuju, poput kišnih glista i raznih puževa.

U kralježnjaka je hermafroditizam kao normalna pojava sasvim rijedak. Susreće se samo kod nekih rodova riba klanjac, komarča, gdje mogu imati istovremeno i muške i ženske spolne organe, ili tijekom života mijenjaju spol, pa su prvomužjaci a zatim ženke protandrija, ili obrnuto, prvo ženke, a zatim mijenjaju spol u muški protoginija. Svi su ostali kralježnjaci razlučenih spolova.

Dvospolnost kao abnormalna pojava može se pojaviti u životinja razlučenih spolova, i to u raznim oblicima. Lateralni hermafroditizam pojava je kad jedna polovina tijela ima muške, a druga ženske spolne organe, pa u skladu s time i odgovarajući razvitak sekundarnih spolnih oznaka. To se događa u nekih leptira, dok je u ptica i sisavaca to sasvim rijetka pojava i nije u vezi s promjenama sekundarnih spolnih oznaka. Pseudohermafroditizam pojava je u kojoj su spolni organi mužjaka nepotpuno razvijeni i slični ženskim spolnim organima androginija, ili su pak ženski spolni organi nepotpuno razvijeni slični muškima ginandrija. Takvi se slučajevi mogu desiti kod blizanaca, kad muški embrij svojim hormonima zakoči normalni spolni razvoj svoga ženskog partnera i obratno.

                                     

3. Dvospolnost kod ljudi

Dvospolnost u čoveka stanje je nepotpune diferencijacije spola tako da osoba ima primarne i sekundarne osobine i muškarca i žene. Točniji je naziv interseksualnost, dok je osoba interseks. Pravi hermafroditizam, sa punovrijednim žlijezdama oba spola, nije zabilježen. Većina opisanih hermafrodita imali su morfološki i psihološki više ženski karakter. Kod pseudohermafroditizma postoje spolne žlijezde samo jednog spola, a drugi spolni organi suprotna spola razvijeni su u većoj ili manjoj mjeri. Pseudohermafroditizam dijeli se na muški i ženski; u prvom slučaju postoji samo testis, a u drugom samo ovarij. Ako se pojava na vrijeme ustanovi, stanje se može u znatnoj mjeri normalizirati hormonskim liječenjem i kirurškim zahvatima, pa se takva osoba može prevesti u spol prema njenim spolnim žlijezdama ginandromorfizam.

                                     
  • ugledala Hermafrodita odmah se zaljubila u njega, ali ju je on odbio. Pomiriviši se sa tim, ona se okrenula i otišla. Malo posle toga, Hermafrodit pomislivši
  • prikazuje hermafrodite interseksualce ili druge likove sa ženskim tipom tijela i seksualnim organima koji podsjećaju na penise. Hermafrodit Interseksualnost
  • Guillotin, francuski liječnik golijat Golijat, biblijski div hermafrodit Hermafrodit sin Hermesa i Afrodite higijena Higeja, grčka božica zdravlja
  • je postao sveobuhvatni bog Sunca. Prema nekom tumačenju Atum je bio hermafrodit Sjedište kulta bio je Heliopolis. Od najranijeg doba spominje se u Tekstovima
  • čovjek s bradom i štapom, a na glavi ima papirus ili lotos. On je bog hermafrodit sa ženskim grudima koje simboliziraju plodnost. Često se prikazuju dva
  • iz tropskih i suptropskih krajeva. Životni vijek joj je jednu godinu. Hermafrodit čiji su oprašivači polinatori pčele. Dlačice na sjemenu mahuna mogu
  • princ lopova, Odisejev pradjed. Eros - Kupid, Kupidon s Afroditom. Hermafrodit - dvospolni potomak, s Afroditom. Pan - polujarac - polučovjek, s nimfom
  • hromozoma. Stari naziv za ove osobe, i dalje primenjivan u medicini, je hermafrodit Međutim, naziv je neprikladan, jer bi se njime označila dvopolnost
  • hermaforditizmom, biološki hermafroditi čine veoma mali procenat osoba traćeg roda. Govoreno biološkim jezikom, hermafrodit je osoba koja ima i muške i
  • koji se u antici pripisivao Hesiodu, Plisten bio predstavljen ili kao hermafrodit ili kao transvestit. Plisten je, prema Higinu, vanbračni sin Tijesta

Users also searched:

...