Back

ⓘ Diferencijacija (biologija)
Diferencijacija (biologija)
                                     

ⓘ Diferencijacija (biologija)

Diferencijacija je proces u toku ontogenetskog razvića kojim se ćelije ili njihove grupe menjaju morfološki i fiziološki čime se specijalizuju za obavljanje određene funkcije. Dešava se isključivo u živim sistemima i njime se postiže raznovrsnost oblika, strukture i funkcije. Inicijalne ćelije su embrionalne ili meristemske ćelije, a ćelije koje nastaju od njih su najčešće složenije i sa smanjenom sposobnošću deobe. Kako proces diferencijacije odmiče i ćelija se približava završnom, adultnom obliku ona gubi mnoge opšte osobine među kojima i sposobnost deobe i postaje usko specijalizovana.

Svaki organizam je klon ćelija potomaka jedne jedine ćelije - oplođene jajne ćelije. Zato su sve njegove ćelije genetički identične, a razlike u njihovom fenotipu nastaju u toku procesa diferencijacije. Proces tokom razvića kojim od zigota nastaje veliki broj različitih vrsta ćelija naziva se citodiferencijacija. Proces kojim diferencijacijom ćelija nastaju tkiva je histogeneza.

Održanje ćelije u diferenciranom stanju omogućava ćelijska memorija. Mehanizmi ćelijske memorije mogu biti:

 • nukleusni
 • citoplazmatski
 • autokrini
                                     

1. Literatura

 • Popović S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990.
 • Mariček, Magdalena; Ćurčić, B; Radović, I: Specijalna zoologija, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
 • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.
 • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
 • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
 • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
 • Milin J. i saradnici: Embriologija, Univerzitet u Novom Sadu, 1997.
 • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
                                     
 • diferencijacija može imati sledeća značenja: Postupak nalaženja izvoda u matematici, Ćelijska diferencijacija u biologiji Planetarna diferencijacija
 • karakteristike specifične za pojedina tkiva. Taj proces se naziva diferencijacija On se sastoji od epigenetičkih i regulatornih promena. Grupisanje
 • ući u citoplazmu i razgraditi stanicu. Lizosomi također sudjeluju u diferencijaciji preobrazbi, oplodnji, starenju, gladovanju te obrambenom mehanizmu
 • R, V: Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, beograd, 1997 Diklić, Vukosava, Kosanović, Marija, Dukić, Smiljka, Nikoliš, Jovanka: Biologija sa humanom
 • organizma i to pomoću tri osnovna procesa: rasta, diferencijacije i morfogeneze. Embriologija je grana biologije koja istražuje morfološke i funkcionalne osobine
 • mitogen - aktiviranoj proteinskoj MAP kinazi da promijeni ćelijske genome. Daljnja diferencijacija trofoblasta i unutrašnje ćelijske mase regulirana je homeodomenskim
 • neuronskih procesa, kao što su moždana plastičnost, neurogeneza i neuronska diferencijacija Smatra se da je neurohemija uspostavljena kao disciplina 1954. Tokom
 • anti - müllerian hormone receptor Nat. Genet. 11 4 382 8. DOI: 10.1038 ng1295 - 382. PMID 7493017. Seksualna diferencijacija Receptor antimilerijanskog hormona
 • Najznačajniji procesi u organogenezi su : umnožavanje ćelija rast diferencijacija osposobljavanje ćelija da obavljaju određenu funkciju i morfogeneza
 • Epigenetika u biologiji a osobito u genetici proučava nasljedne promjene koje nisu uzrokovane promjenama DNK sekvence. U manjoj mjeri, epigenetika također
 • procesi teže ka izgradnji organa i tkiva. Ovi procesi dovode do rasta i diferencijacije stanica i povećanja veličine tijela, što je proces koji pretpostavlja
 • pokazuju da se evolucija dešava dovoljno brzo da bi takva brza genetska diferencijacija mogla biti moguća. Wood, Wise, Sanders, and Doran, A Refined Baramin

Users also searched:

...