Back

ⓘ Molekularna biologija
Molekularna biologija
                                     

ⓘ Molekularna biologija

Molekularna biologija je izučavanje biologije na molekularnom nivou. Ovo područje preklapa se s drugim područjima biologije, posebice genetikom i biokemijom. Molekularna biologija teži istraživanju i razumijevanju interakcija između različitih staničnih sustava, uključujući međuodnose DNA, RNA i proteinske sinteze te učenju kako su te interakcije regulirane.

Pišući u Nature, W.T. Astbury je molekularnu biologiju opisao kao:

". ne toliko kao tehniku nego kao pristup, pristup s gledišta takozvanih bazičnih znanosti s idejom vodiljom traženja odgovarajućeg molekularnog plana ispod razine oku vidljivih manifestacija klasične biologije. Osobito je zaokupljena oblikom bioloških molekula i. uglavnom je tri-dimenzionalna i strukturna - to, dakako, ne znači da je samo prerada morfologije - jer ona za razliku od morfologije uz to istovremeno mora uzeti u obzir i postanak i funkciju"

                                     

1. Odnos s drugim biološkim znanostima na molekularnoj razini

Molekularni biolozi koriste posebne metode prirodne za molekularnu biologiju pogledaj sekciju Metode niže u članku, ali te metode sve više kombinira s metodama i idejama iz područja genetike, biokemije i biofizike. Više ne postoji čvrsta linija koja je odjeljivala te znanstvene grane. Priložena slika je shematski prikaz jednog pogleda na odnos među tim područjima:

 • Genetika je studij učinaka genetičkih razlika na organizmima. To se često može uočiti ukoliko nedostaje normalna komponenta npr. jedan gen. Proučavanje "mutanata" – organizmi kojima nedostaje jedan ili više funkcionalnih komponenti u odnosu na takozvani "divlji tip" ili normalni fenotip.
 • Biokemija je studij kemijskih tvari i procesa koji se odvijaju u živim organizmima.
 • Molekularna biologija je studij molekularnih osnova procesa replikacije, transkripcije i translacije genetičkog materijala. Centralna dogma molekularne biologije koja kaže da se genetski materijal DNA transkribira u RNA i tada translatira u protein, pruža dobru startnu poziciju za razumijevanje ovog područja.

Puno poslova u molekularnoj biologiji je kvantitativne prirode, i u zadnje vrijeme je puno učinjeno u međuvezi molekularne biologije i kompjuterskih znanosti bioinformatici. Uz bioinformatiku, studij strukture i funkcije gena, molekularna genetika, je jedna od najperspektivnijih grana molekularne biologije.

Sve više područja biologije se počinje baviti proučavanjem molekula, ili da direktno proučavaju njihove interakcije u stanici kao stanična biologija i razvojna biologija, ili indirektno, gdje se metode molekularne biologije koriste kako bi se donijeli zaključci o populacijama ili vrstama, kao u područjima evolucijske biologije kao što su populacijska genetika i filogenetika.

                                     
 • stanična biologija populacijska biologija taksonomskom razinom npr. zoologija, ornitologija, herpetologija ili kutom pristupa npr. biologija polja
 • Matsudaira and Chris A. Kaiser 2004 Molecular Cell Biology 5th izd. New York: W.H. Freeman and Company. ISBN 0 - 7167 - 4366 - 3. Molekularna biologija
 • formiran de novo Znatan broj laboratorijskih tehnika biohemije i molekularne biologije koji koriste DNK polimeraze, kao što su DNK sekvenciranje i polimerazna
 • IMGGI su fokusirana na tri oblasti: humana molekularna genetika, biljna molekularna biologija i molekularna genetika mikroorganizama. IMGGI sačinjava
 • Centralnu dogmu molekularne biologije je prvi formulisao Francis Krik 1958, i zatim ponovo naveo u članku objavljenom u žurnalu Nature 1970: Centralna
 • Strukturna biologija je grana molekularne biologije biohemije, i biofizike koja se bavi molekulskim strukturama bioloških makromolekula, posebno proteina
 • različitih uzgojnih linija, pasmina ili vrsta. hibrid molekularna biologija U molekularnoj biologiji za spajanje jedne uzdužne polovine vrpce DNK ili RNK
 • kao što su molekularna biologija nanotehnologija, informacione tehnologije, i genetika. Pre stvaranja OBPR, Fundamentalna prostorna biologija bila je program
 • budući nastavni i naučni kadar, i to za tri biološka profila: biologija molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine. Studije
 • Međunarodna unija za biohemiju i molekularnu biologiju engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB je međunarodna nevladina
 • Molekularna biofizika je centralna oblast biofizike, čiji je osnovni zadatak ispitivanje strukture i funkcionalnosti bioloških makromolekula. Savremena

Users also searched:

...