Back

ⓘ Taksonomske kategorije
                                     

ⓘ Taksonomske kategorije

Taksonomske kategorije predstavljaju nivoe hijerarhije u biološkim klasifikacijama, tj. u taksonomiji. Ovim apstraktnim pojmovima dodeljuju se konkretna značenja u vidu imena neke grupe organizama, čime je omogućeno određivanje hijerarhijske pozicije tog taksona među svim živim bićima. Osnovna taksonomska kategorija je vrsta, a postoje hijerarhijski i niže i više kategorije.

Glavne taksonomske kategorije su vrsta na latinskom species, rod lat. genus, familija lat. familia, red lat. ordo, klasa lat. classis, razdeo u botanici odnosno tip ili kolo u zoologiji - lat. phylum, i carstvo lat. regnum. Dodatne taksonomske kategorije nastaju dodavanjem prefiksa pod- ili nad- lat. sub-, super-, ili su u slučaju da su niže od ranga potfamilije definisane posebnim imenom. Hijerarhija taksonomskih kategorija predstavljena je u sledećoj tabeli, gde svaka glavna kategorija sadrži bar jednu glavnu kategoriju neposredno ispod nje tako je rod izgrađen od jedne ili više vrsta, familija od bar jednog roda itd.

                                     

1. Napomene

 • Primer prikazan u tabeli je modifikovana klasifikacija skrivenosemenica od strane Kronkvista Cronquist, 1981 i Tahtadžana. Noviji pogled na klasifikaciju skrivenosemenica možete pogledati na stranicama APG i skrivenosemenice.
 • Sa otkrićem razlika između eukariotskih i prokariotskih organizama uvedena je najpre taksonomska kategorija natcarstva, sa dva taksona - Prokaryota i Eukaryota. Kasnijim istraživanjima ustanovljeno je postojanje i dovoljno velikih razlika između pravih bakterija i arhebakterija, a i između grupa unutar eukariotskih carstava. Stoga je povećan broj eukariotskih carstava broj varira od autora do autora a predložena je i hijerarhijski vrhunska kategorija - domen engl. domain. Postoje tri domena živih organizama - Eubacteria Bacteria, Archaea i Eukarya.
 • Jedan od velikih problema taksonomije predstavlja i koncept vrste kod prokariotskih organizama.
 • Poslednjih decenija raste interesovanje sistematičara za kladistiku i kladističku sistematiku. Jedna grupa autora napušta Lineov sistem taksonomije predstavljen gore pomenutim taksonomskim kategorijama videti PhyloCode.
                                     
 • na taj način multidisciplinaran pristup problemu klasifikovanja. Sistematika Klasifikacija Taksonomske kategorije Taksonomija na Wikimedijinoj ostavi
 • posmatrati morfologiju pojedinog organizma, vrste, ili neke više taksonomske kategorije kao i morfologiju ćelije, organa, sistema organa. Morfologija unutrašnjosti
 • uprošćavanja razine složenosti građe i funkcije organizama pripadajuće taksonomske kategorije Prema tome, ovaj način specijacije je jedan od oblika regresivne
 • klasifikacija, s brojnim podredovima, sekcijama i serijama v. taksonomske kategorije Dickinson i dr. 2000 prepoznaju 15 sekcija i 35 serija sa oko
 • bosanskohercegovačkim ili endemima Dinarida. Endemske mogu biti i više i niže taksonomske kategorije od pod klase do infraspecijske razine. Tako je potklasa Aplacentalia
 • lokacije. Proteini sa nepoznatim funkcijama se ponekad mogu svrstati u kategorije na osnovu njihovih strukturnih svojstava, ako sadrže prepoznatljive proteinske
 • бити: Породица, људска заједница Фамилија биологија једна од таксономских категорија Фамилија математика Фамилија музички састав Саграда фамилија
 • Taksonomski rang u biološkoj klasifikaciji je nivo relativna pozicija u taksonomskoj hijerariji. Primeri taksonomskog ranga su vrsta, rod, familija
 • identifikaciju, klasifikaciju i karakterizaciju bakrerijakih vrsta i nižih taksonomskih kategorija Osoba koja se bavi bakteriologijom zove se bakteriolog. Zbog sličnosti
 • lingvistika skraćeli oblik za morfem Morf biologija neformalna taksonomska kategorija morfa Ova stranica je razvrstavanje. Koristi se radi pronalaska
 • karakter je od većeg taksonomskog značaja je čisto subjektivna. Idući još dalje, neki kladisti tvrde da su taksonomske kategorije iznad vrste previše subjektivne
 • Kardiomiopatija je taksonomska kategorija koja označava bolesti miokarda idiopatskog nepoznatog porekla kojima nije prethodilo autoimunsko, inflamatorno

Users also searched:

...