Back

ⓘ Filogenija
Filogenija
                                     

ⓘ Filogenija

Filogenija je nauka o procesu filogeneze, odnosno razvoju grupa živih bića tokom istorijske prošlosti Zemlje.

Pojam nije ograničen samo na evoluciju životinjskih stabala nego uključuje i razvoj pojedinih taksa na svim nivoima sistematike. Koristi ga se i za karakterizovanje evolucije pojedinih osobitosti kroz razvojnu istoriju.

Istraživanje filogeneze provodi se naročito:

 • analizom DNK, posebice pojedinih segmenata DNK i molekularno filogenetskim metodama.
 • vrednovanjem morfoloških i anatomskih osobitosti fosila,
 • uspoređivanjem morfoloških, anatomskih i fizioloških osobitosti recentnih živih bića,
 • uspoređivanjem ortogeneze pretežno recentnih živih bića,

Iz ovih podataka može da se izradi filogenetsko stablo koje prikazuje pretpostavljene srodničke odnose.

Naučno teorijski problem filogenetskih istraživanja leži u činjenici, da filogeneza u pravilu ne može direktno da se posmatra, niti da se eksperimentalno ponove evolucijski procesi koji su se evidentno dešavali. Radi koliko toliko zaokruženih rekonstrukcija stabala porekla odnosno razvitka, neophodno je da se koriste dokazi koje prikupljaju razna druga naučna područja.

Kod vrednovanja raznih osobitosti vrlo važno je razlikovati homologiju od analogije.

 • Homologija, na primer homologni organi ili homologni način ponašanja pokazuju isti osnovni plan građe ili istu strukturu koja varira ovisno o ekološkim uvetima. Homologni organi mogu da imaju vrlo različitu namenu pa prema tome mogu da imaju i vrlo različit izgled. Tipičan primer homologije organa su prednji udovi kičmenjaka. Delom su se razvili u prednje udove za hodanje, ali drukčije oblikovani, mogu biti krila, peraje, udovi za hvatanje čovek, majmuni i neki pripadnici sauria ili alat za kopanje. Koštana podloga ovih udova u osnovu je ista. Isti način građe može da se objasni samo filogenezom. Homologije upućuju na filogenetsku srodnost i predstavljaju značajan dokaz za oblikovanje stabala srodnosti.
 • Analogije, na primer analogni organi, pokazuju - ponekad zapanjujuću - vanjske sličnosti a pored toga imaju i iste funkcije. No, oni su se razvili nezavisno jedni od drugih konvergentnim razvojem. Tako oči dela glavonožaca i kičmenjaka izvana izgledaju isto, a imaju i istu funkciju. Tek kod pobliže mikroskopske analize može da se utvrdi razlika u građi. Ontogenetska istraživanja pokazuju, da su se razvili iz različitih kličnih listaka. Analogije nisu dokaz bliske filogenetske srodnosti. Upravo obrnuto, one u pravilu sugerišu odvojene razvojne puteve.
                                     
 • Molekularna filogenija grana je filogenije koja analizira nasljedne molekularne razlike, uglavnom u sekvencijama DNA, radi dobivanja informacija o evolucijskim
 • Filogenija pterosaura zahtijeva razna filogenetska stabla koja su se koristila za klasifikaciju pterosaura i različita viđenja tih životinja. Filogenija
 • videti na posebnoj strani. Tradicionalno shvatanje evolucionih odnosa i filogenije unutar carstva životinja je bilo uveliko bazirano na: konceptu da evolucija
 • svakom slučaju, uz nerazumijevanje odnosa između pojmova filogeneza i filogenija brkanje pojmova ontogeneza i ontogenija spada među najčešće pogrešne
 • stanja tela. Pri ovom proučavanje neophodne su nauke tipa embriologija, filogenija i histologija. Patološka anatomija ili morbidna anatomija je nauka koji
 • objavljenih filogenija od 1984. godine. One od 2005. godine pa nadalje slijedile su gotovo isti obrazac i znatno se razlikuju od mnogih starijih filogenija Sljedeći
 • Ulmaceae Urticaceae Filogenija rozida je prikazana u nastavku je prilagođen po Wangu i koautorima 2009 sa imenima iz Angiosperm Filogenija Website. Ovo filogenetsko
 • macrophyllus Pinus coulteri Teži. Tatić B., Blečić V. 1988. Sistematika i filogenija viših biljaka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Beograd. ISBN 86 - 17 - 00545 - 9
 • S - hidroksimetil glutationska sintaza, enzim GFA BASIC, programski jezik Grupa za filogeniju angiospermi Ova stranica je razvrstavanje. Koristi se radi pronalaska
 • Biologija. Interpres: Beograd. Tatić B., Blečić V. 1988. Sistematika i filogenija viših biljaka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Beograd. str. 210 - 212
 • rules for biological and social forms of macroevolution in: Social Evolution & History, 2: 6 - 50 2009 Kladogeneza Pravci evolucije Filogeneza Filogenija
 • embriologija, druga je kauzalna embriologija, a treća biologija razvoja filogenija proces razvoja biljnih i životinjskih vrsta, rodova, familija - obitelji
 • kontroverznima. Klasifikacija modernih ptica je sporna. Djelo Sibleya & Ahlquista Filogenija i klasifikacija ptica Phylogeny and Classification of Birds iz 1990

Users also searched:

...