Back

ⓘ Optimizam
Optimizam
                                     

ⓘ Optimizam

Optimizam je sklonost da se očekuje najbolji mogući ishod ili oslanja na one aspekte date situacije koji ulivaju najviše nade. Optimizam se takođe definiše kao "ispunjenost nadom i uzdanje u budućnost ili uspješan ishod nečega; sklonost da se stvari posmatraju povoljno, sa nadom". Riječ "optimizam" je nastala od latinske riječi optimum, što znači "najbolje". Biti optimističan, u uobičajenom značenju, znači očekivati da će određena situacija imati najbolji od mogućih ishoda. Ovo se u psihologiji obično naziva dispozicioni optimizam. Naučnici u svojim istraživanjima, međutim, koriste ovaj izraz u zavisnosti od vrste istraživanja. Na primjer, Martin Selidžmen i njegove kolege definišu optimizam u kontekstu eksplanatornog stila, koji određuje kako čovjek sebi objašnjava životne događaje. Kao i sa većinom crta ličnosti, postoje različiti načini da se evaluira optimizam, poput raznih testova životne orijentacije i upitnika atributivnog stila. Iako je nasljednost optimizma vrlo sporna, većina naučnika se slaže da može postojati određeni biološki faktor, ali se takođe smatra da je optimizam uglavnom povezan sa okruženjem, te da spada u naučene crte ličnosti. Postoje nagovještaji da se optimizam nasljeđuje jer predstavlja manifestaciju kombinacije drugih crta ličnosti koje su uglavnom nasljedne, poput inteligencije i temperamenta. Optimizam može biti povezan i sa zdravljem.

                                     
 • rezignaciji ili hrabrosti bez iluzija. U filozofiji je tipičan predstavnik pesimizma Arthur Schopenhauer, u poeziji George Gordon Byron itd. Optimizam Realnost
 • neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva. Bijela boja predstavlja čistoću i optimizam Crna predstavlja borbu za neovisnost. Zelena predstavlja boljitak, te
 • Euforija je percepcija ekstremne sreće, ekscesivnog optimizma i povećane motorne aktivnosti. Ovakvo ponašanje je često patološko i indukovano je stanjima
 • filozofija bila daleklo pragmatičnija u odnosu na tipični konfucijanski optimizam Neki učenjaci to tumače uticajem burnih i nasilnih vremena u kojima je
 • da je Pollyanna u američkom svakodnevnom govoru postala sinonim za optimizam odnosno pojmu princip Pollyanne koji se koristi u suvremenoj psihologiji
 • razumijevanje svijeta oslonjenog na nauku, tzv. religija nauke Taj optimizam ima dugu tradiciju, iskazanu već u Teodiceji Gottfrieda Leibniza, a po
 • do playoffa bili su 2009., a Schaub i Johnson su imali odlične sezone. Optimizam je ponovno zavladao u Houstonu i Texansi su ponovno smatrani kandidatom
 • neopterećenom djevojkom iz školskog zbora te ponovno počinje osjećati optimizam Ali prijateljevo samoubojstvo prijeti povratkom situacije na depresivni
 • Buljan, Ivan Leo Lemo i Ana Prolić. Nagrađena predstava: Voltaire: Candide ili optimizam režija: Krešimir Dolenčić, GDK Gavella, Zagreb Službena stranica
 • i okupacije. Sa druge strane, Gance je također nastojao iskazati svoj optimizam pa tako film završava hepi endom u kojoj protagonistica na kraju pronalazi
 • dosetkama glavnih junaka, prefinjeni humor, intrigantnu ljubavnu priču i optimizam Isidora Minić je na Filmskom festivalu u Sopotu za najbolju žensku ulogu
 • slučaj s prethodnim albumom, ali album je ipak čak i premašio očekivanja. Optimizam koji je krasio Born to Run zamijenio je motiv osvete s ovog albuma. S
 • perestrojka je počela da slabi i privredna situacija je ponovo bila kritična. Optimizam je vrlo brzo nestao zajedno sa perestrojkom. Perestrojka na Wikimedijinoj

Users also searched:

...