Back

ⓘ Majka
Majka
                                     

ⓘ Majka

Za ostala značenja, v. Majka razvrstavanje.

Majka ili mati, biološki ili socijalni ženski roditelj deteta tj. potomka, dok se muški roditelj naziva ocem. Materinska ljubav predstavlja osećanja koja majka gaji prema svom detetu.

U slučaju sisara kao što su ljudi, majka nosi svoje dete koje se prvo naziva embrion a zatim fetus u posteljici od začeća, sve dok se fetus ne razvije dovoljno da bi se rodio. Majka se onda porađa. Kada se dete rodi, majčine dojke stvaraju mleko da bi se dete hranilo.

Za bespolne organizme, reč majka se ponekad koristi u značenju roditelj - predak. U slučaju jednoćelijskih organizama koji se razmožavaju deobom, majka je ćelija koja se deli da bi se stvorile ćelije-potomci, "ćelije-kćeri".

Majke obično imaju vrlo važnu ulogu u podizanju dece, pa se majkom naziva i žena starija od biološke majke koja ostvaruje ovu ulogu. Ovo se najčešće dešava u slučaju usvojioca ili maćehe, žene detetovog oca. Reč se često koristi i da bi se nazvala osoba koja se stereotipično ponaša kao majka.

U mnogim zemljama sveta majke se slave na Majčin dan, dok je u Srbiji za njih vezan svetovno-religiozni praznik Materice koji se slavi dve nedelje pre Božića. U hrišćanstvu se Devica Marija slavi kao Majka Božja. Reč majka se ponekad koristi i kao ime za monahinju - starešinu ženskog manastira.

U savremenom društvu, samohrana majka, neudata, razvedena majka i dete je postao značajan socijalni činilac.

                                     

1. Nazivi na raznim jezicima

Riječ mama na srpskohrvatskom jeziku se i u mnogim drugim jezicima slično izgovara:

 • Mum ili mommy u Nizozemskoj, Australiji i Novom Zelandu
 • Mama na svahiliskom jeziku
 • Mom ili mommy na engleskom jeziku u SAD i Velikoj Britaniji
 • Mama na poljskom jeziku
 • Mao, AMAA ili Maataa u Indiji i susjednim zemaljama
 • Máma na češkom jeziku
 • U mnogim azijskim kulturama na jugu i Bliskim Istoku majka je poznata kao Amma, oma, Ammi ili ummi.
 • Ami na panjabi jeziku
 • EEMA אמא na hebrejskom jeziku
 • Give na romskom jeziku
 • Maman na francuskom i perzijskom jeziku
 • Mama na mandarinskom jeziku
 • Mae na portugalskom jeziku
 • Mamma na talijanskom jeziku
                                     
 • Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa poznatije kao Majke Srebrenice nevladina je organizacija iz Bosne i Hercegovine, koja okuplja preživjele
 • Supruga majka Cao 曹太妃, osobno ime nepoznato, ? - 562 bila je konkubina Xuana, cara kineske dinastije Zapadni Liang. Bila je majka krunskog princa
 • Carica majka Dong 董太后, osobno ime nepoznato formalno Carica Xiaocheng 孝成皇后 - 189 bila je kineska carica majka iz dinastije Han. Nikada nije imala
 • Carica majka Cheng 程太后, osobno ime nepoznato, ? - 334 bila je carica majka kineske Jie države Kasniji Zhao. Bila je konkubina osnivača države Shi Lea
 • ili Cibela frigijski: Matar Kubileya Kubeleya Kibelijska Majka možda Planinska Majka lidijski: Kuvava starogrčki: Κυβέλη Kybélē, Κυβήλη Kybḗlē
 • Carica majka Li Ezi 李娥姿 536 588 kasnije poznata po budističkom redovničkom imenu Changbei 常悲 bila je carica majka kineske Xianbei dinastije Sjeverni
 • Carica majka Ding 丁太后, osobno ime nepoznato, ? - 402 formalno Carica Xianyou 獻幽皇后, doslovno mudra i usamljena carica bila je carica majka kineske Xianbei
 • Carica majka Gong 龔太后, osobno ime nepoznato, ? - 562 formalno Carica majka Yuan 元太后, doslovno istaknuta carica majka bila je carica majka kineske
 • Carica majka Li Lingrong 李陵容 - 400 formalno Carica majka Xiaowuwen 孝武文太后, doslovno kćerinska, ratnička i uljudna carica majka je bila kineska

Users also searched:

...