Back

ⓘ Građevine u Bosni i Hercegovini
                                               

Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Velika većina njih su pripadnici srpskog naroda. Nakon ukidanja Pećke patrijaršije, od kraja 1760-ih do 1880, Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini je bila pod direktnom nadležnošću Carigradske patrijaršije. Nju su vodili fanarioti, grčki sveštenici iz Istanbula. Godine 1920, poslije Prvog svijetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS, Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini dolazi pod vijerski autoritet novo-uspostavljene Srpske patrijaršije, pod patrijarhom Dimitrijem. Danas u Bosni i Hercegovini nad pravosla ...

                                               

Spisak džamija u Bosni i Hercegovini

Islam se prvi put značajno pojavljuje u Bosni sa dolaskom Osmanlija u 15. veku. U istom dobu prve džamije sagrađene u Bosni i Hercegovini. Na teritoriji Bosne i Hercegovine, tokom ratnih sukoba 90-ih godina, srušeno je i oštećeno više od 600 džamija. Na primer, na području grada Banja Luke, tokom 1993. godine, porušeno je 15 džamija. Džamija Fethija, jedina evropska građevina gotičkog uređenja, izgrađena prvobitno kao crkva 1266.godine.

                                               

Arhitektura historicizma u Bosni i Hercegovini

Arhitektura historicizma u Bosni i Hercegovini pripada kraju XIX vijeka, kada se Bosna i Hercegovina našla pod protektoratom Austro-Ugarske. Dominantna struja u evropskoj arhitekturi toga vremena je historicizam. Ideja romantičarskog pokreta o povezanosti arhitekture sa istorijskim stilovima, koje arhitekt bira prema sklonosti, uz principe novonastalog urbanizma, našle su pristalice u svim evropskim zemljama. U svojoj suštini ove ideje nisu bile kompatabilne sa onim što je ranije stvarano. Sve što je tada bilo aktuelno u Evropi na umjetničkom i arhitektonskom planu primijenjivano je u Bosn ...

                                               

Osmanska arhitektura u Bosni i Hercegovini

Osmanska arhitektura nastala je u Maloj Aziji pod uticajem islamske umjetnosti i razvijala se i širila istovremeno sa osmanskom državom. Kad se pojavila na Balkanu i Bosni i Hercegovini još je bila u fazi razvoja, bez ustaljene forme i građevne tradicije. Kada se pogledaju spomenici iz XV vijeka, još uvijek se vidi neodređenost formi, traženje novih i boljih oblika. Početna faza ove arhitekture starocarigradski stil traje na cijelom području turske države do polovine XVI stoljeća, sve do Kodža Mimar Sinana i njegovih glasovitih učenika. Nakon toga arhitektura ima sasvim jasno izbalansirane ...

                                               

Nacionalni spomenici u Banjoj Luci

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Banja Luka se nalaze sljedeći spomenici: Arnaudija džamija, mjesto i ostaci graditeljske cjeline, Crkva samostana Trapista "Marija Zvijezda" Uznesenje Blažene Djevice Marije sa pokretnom imovinom Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, graditeljska cjelina, Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima graditeljska cjelina, Behram-begova ili Behram-efendijina džamija, graditeljska cjelina, Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, pokretno dobro, Crkva brvnara posvećena svetom Nikoli u Krupi na Vrbasu historijsko ...

                                               

Nacionalni spomenici u Mostaru

Na spisku nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine u opštini Mostar nalaze se sljedeći spomenici: Stambena graditeljska cjelina porodice Muslibegović Sahat kula Mostar, istorijska građevina Kolakovića kuća u Blagaju, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Pravoslavna crkva sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju, sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina Karađoz-begov most u Blagaju, istorijska građevina Nekropola sa stećcima Šarapovlje Vitina u Kruševu, istorijsko područje Ishodna kuća porodice Džabić, poznata kao Džabića kula, u Vrapčićima kod Mostara, stambena graditeljska cjelina Careva il ...

                                               

Drvene džamije u Bosni i Hercegovini

Drvene džamije u Bosni i Hercegovini predstavljaju značajno graditeljsko naslijeđe Bosne i Hercegovine. Registrovano ih je oko 30, dok ih je sa drvenom munarom registrovano 786. Početkom XXI vijeka ima ih manje od 10. Pored kuća, od drveta su se gradili i sakralni objekti, crkve brvnare i džamije od drveta. U načinu primjene drveta i njegovom oblikovanju, džamije od drveta u Bosni su povezane sa folklornom arhitekturom. Primjer su krovovi, jer ni jedan nije od ćeramide, već isključivo od šimle šindre. Malo je građenih od brvana, uglavnom od pritesanih talpi. Pretežno su građene po selima, ...

                                               

Nacionalni spomenici u Tuzli

Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Tuzla se nalaze sljedeći spomenici: Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzanskog kantona u Tuzli, pokretno dobro, Džindijska Husein-Čauš džamija graditeljska cjelina, Poljska Turalibegova džamija sa grobljem i turbetom, graditeljska cjelina, Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici sa starim hrastom, prirodno-graditeljska cjelina Proizvodnja soli, industrijsko naslijeđe, Šarena džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese, graditeljska cjelina. Zbirka Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije u Međunarod ...

                                               

Ranohrišćanske bazilike u Bosni i Hercegovini

Ranohrišćanske bazilike u Bosni i Hercegovini - kraljeva dvorana), kao rani oblik hrišćanske bogomolje, građene su u periodu IV-VI vijeka, nakon što je Milanskim ediktom 313. godine ukinuta zabrana hrišćanstva. Velika rudnička postrojenja na području istočne i sjeverozapadne Bosne, sa pretežno stranom radnom snagom, te vojne jedinice sa vojnicima iz cijelog carstva, uslovili su prodor kršćanstva na prostor Dalmacije i Panonije. Velika konzervativnost tadašnjih stanovnika, koji nikako nisu prihvatali osvajača, niti njihovu romanizaciju, te pretežno planinska konfiguracija tla Bosne i Herceg ...

                                               

Osmanske kule i odžaci u Bosni i Hercegovini

Kule i odžaci su stambeno-fortifikacijski građevinski objekti iz osmanlijskog perioda. Takvih objekata bilo je nekada preko tri stotine na području Bosne i Hercegovine. Turska feudalna gospoda spahije gradila je po svojim imanjima posebne kamene dvorce ili kule na više spratova. Služile su za stanovanje i za odbranu. Kao uzor poslužile su im kule po gradovima iz vremena bosanskih vladara. U obrambeni dio tih novih kula preuzete su puškarnice mazgale s gradskih bedema, a u njihov stambeni dio ušli su neki sanitarni i drugi elementi iz građanske kuće. Kula je uvijek građena na više spratova. ...

                                               

Nacionalni spomenik BiH

Nacionalni spomenik BiH je kulturno dobro nastalo ljudskim ili djelovanjem prirode koje se zbog svojih vrijednosti smatra značajnim za Bosnu i Hercegovinu. Odluku o predloženim dobrima donosi Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika. Odluke o proglašenju nekog dobra za nacionalni spomenik donosi državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u čijem sastavu se predstavnici tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine i dva člana iz inostranstva. Donose se na osnovu utvrđenih kriterijuma, a sprovode se u skladu sa zakonom koji reguliše mjere zaštite i rehabilitacije dobara. U svom radu ...

                                               

Gradiška

Za ostala značenja, v. Gradiška razvrstavanje. Gradiška, grad i opština u Bosni i Hercegovini koja pripada entitetu Republika Srpska. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 16.841 stanovnika. Zahvata Lijevče polje i Potkozarje, s površinom od 762 km². Na sjeveru graniči s općinama Nova Gradiška i Novska u Hrvatskoj uz rijeku Savu u dužini od 40 km, na istoku graniči s općinom Srbac, na jugu najvećim dijelom s Laktašima i djelimično s banjalučkom općinom, na zapadu i jugozapadu s Dubičkom i prijedorskom općinom.

                                     

ⓘ Građevine u Bosni i Hercegovini

  • U Bosni i Hercegovini živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Velika većina njih su pripadnici srpskog naroda. Nakon ukidanja Pećke
  • pojavljuje u Bosni sa dolaskom Osmanlija u 15. veku. U istom dobu prve džamije sagrađene u Bosni i Hercegovini Na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom ratnih
  • Arhitektura u Bosni i Hercegovini u svojoj specifičnosti kao posebna bosanska arhitektura, uglavnom je nastala uticajem četiri osnovna razvojna perioda u kojem
  • 18 34 10 IGD Pale je opština u Bosni i Hercegovini Republika Srpska. Razvilo se za vrijeme Zimske Olimpijade u Sarajevu. Godine 1992. je postalo
  • Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine pokretno dobro Firuz - begov hamam, mjesto i ostaci historijske građevine Fondovi i zbirke Historijskog arhiva
  • Brod do 1992. i 2004 08. Bosanski Brod, 1992 2004. Srpski Brod grad i središte istoimene opšine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine na desnoj obali
  • historicizma u Bosni i Hercegovini pripada kraju XIX vijeka, kada se Bosna i Hercegovina našla pod protektoratom Austro - Ugarske. Dominantna struja u evropskoj
  • je u Maloj Aziji pod uticajem islamske umjetnosti i razvijala se i širila istovremeno sa osmanskom državom. Kad se pojavila na Balkanu i Bosni i Hercegovini
  • Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za općinu Banja Luka se nalaze sljedeći spomenici: Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske
  • groblje u Mostaru, grobljanska cjelina Kameni most na Kosoru, mjesto i ostaci istorijske građevine Karađoz - begov hamam u Blagaju, istorijska građevina Karađoz - begov