Back

ⓘ Republika Srpska
                                               

Jezero (Republika Srpska)

Jezero je naselje i središte opštine u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u zapadnom dijelu BiH, na magistralnom putu AVNOJ-a Jajce - Bihać. na udaljenosti od 3 km. nalazi se Plivskom jezeru u blizini gradova Mrkonjić Grad Šipovo i Jajce. Administrativno pripada Republici Srpskoj.

                                               

Republika Srpska Krajina

Republika Srpska Krajina, bila je kratkotrajna država u jugoistočnoj Evropi, međunarodno nepriznata. Srpska Krajina se većim dijelom svoje teritorije prostirala na području nekadašnje Vojne krajine, i to na području sljedećih okruga: Hrvatska vojna krajina, Slavonska vojna krajina i Dunavska vojna krajina. Srpska Krajina je nastala kao odgovor na postupke hrvatskih vlasti, koje su vodile politiku secesije od Jugoslavije, kao i težnja Srba u Hrvatskoj da ostanu u Jugoslaviji. Srpska Krajina je postojala između 1991. i 1995. godine i osnovana je na teritoriji Republike Hrvatske u sastavu Soc ...

                                               

Radiotelevizija Republike Srpske

Radio-televizija Republike Srpske predstavlja javni medijski servis Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U sastavu Javnog preduzeća Radio-televizija Republike Srpske, djeluju Televizija Republike Srpske i Radio Republike Srpske. Sjedište RTRS se nalazi u RTV domu Republike Srpske na Trgu Republike Srpske u Banjoj Luci.

                                               

Kupres (Republika Srpska)

Kupres Republike Srpske je općina koja se nalazi u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, a administrativno pripada Republici Srpskoj. Nastala je od dijela bivše općine Kupres koji je na kraju rata u BiH ostao pod RS, dok je ostatak pripao Federaciji Bosne i Hercegovine. Područje, odranije ekonomski nerazvijeno, je teško stradalo za vrijeme rata. Većinsko stanovništvo čine Srbi.

                                               

Moja Republika

Himna Republike Srpske je kompozicija "Moja Republika” autora Mladena Matovića. Ranija himna do 2008. je bila "Bože pravde", kompozitora Davorina Jenka i tekstopisca Jovana Đorđevića iz 1872. godine.

                                               

Amblem Republike Srpske

Amblem Republike Srpske je zvaničan znak Republike Srpske. Uredbom Vlade Republike Srpske od 16. juna 2007. godine, umesto grba koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, u upotrebi je Amblem Republike Srpske.

                                               

Predsjednik Republike Srpske

Predsjednik Republike Srpske je poglavar Republike Srpske, jednog od dva državnopravna entiteta koji čini Bosnu i Hercegovinu. Aktuelni predsjednik Republike Srpske je Željka Cvijanović, koja je osvojila najviše glasova na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2018. Sjedište predsjednika je u Palati Republike Srpske, zgradi nekadašnje Hipotekarne banke iz 1936, u Ulici bana Milosavljevića 4, u Banjoj Luci.

                                               

Predsjednik Vlade Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske je imenovano lice koje stoji na čelu Vlade Republike Srpske. On rukovodi radom Vlade i predsjedava njenim sjednicama, predstavlja Republiku Srpsku u zemlji i inostranstvu. Predsjednik Vlade Republike Srpske je Željka Cvijanović.

                                               

Geografija Republike Srpske

Teritorija Republike Srpske nalazi se između 42°°33 i 45°°16 sjeverne geografske širine i 16°°11 i 19°°37 istočne geografske dužine. Zauzima manji dio jedinstvenog srpskog etničkog prostora zapadno od Drine, odnosno zahvata sjeverni i istočni dio geoprostora Bosne i Hercegovine. Veliki dio sprskog geoprostora je prema Dejtonskom sporazumu ostao izvan Republike Srpske - dio Krajine, Ozrena, Posavine i Hercegovine, dijelovi Podrinja, sarajevske kotline. Republika Srpska ima površinu od 25.053 -{km}-² ili 49% teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj živi 1.391.503 stanovnika. Republika Srpska ...

                                               

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske je najviša naučna, kulturna, radna i reprezentativna ustanova u Republici Srpskoj. Zadatak ove akademske institucije je da razvija, unapređuje i podstiče naučnu i umjetničku djelatnost. Akademija je ustanova od posebnog nacionalnog interesa za Republiku Srpsku. Predsednik Akademije je akademik Rajko Kuzmanović, potpredsednik je akademik Ljubomir Zuković, a generalni sekretar je akademik Dragoljub Mirjanić. Pored navedenih, predsedništvo Akademije čine i akademik Veselin Perić, akademik Slobodan Remetić, akademik Branko Škundrić, akademik Drenka ...

                                               

Savez nezavisnih socijaldemokrata (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

Savez nezavisnih socijaldemokrata je parlamentarna politička stranka socijaldemokratske orijentacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Trenutni predsjednik stranke je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. U okviru SNSD-a djeluje organizacija Mladih socijaldemokrata MSD, kao i Aktiv žena socijaldemokrata. SNSD je na 23. zasjedanju međunarodne grupacije socijaldemokratskih stranaka - Socijalističke internacionale, u Atini, 30. juna 2008. godine primljen u njeno puno članstvo, a dotada je bio konsultativni član. Isključen je 2012. godine uz navođ ...

                                               

Srpska demokratska stranka (BiH)

Srpska demokratska stranka je politička stranka u Bosni i Hercegovini. Trenutni lider ove stranke je Mladen Bosić. Osnovana je 1990. pred prve demokratske izbore u Bosni i Hercegovini kao etnički opredeljena stranka Srba, a predvodio ju je Radovan Karadžić. Na izborima 1990. godine je osvojila je 72 zastupnička mjesta i formirala koalicijsku vladu sa druge dve nacionalne stranke. Ta se koalicija raspala nakon raspada SFRJ. SDS se protivila izdvajanju Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije te je formirala Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će kasnije postati Republika Srpska. Neki od če ...

                                               

1. krajiški korpus Vojske Republike Srpske

1. krajiški korpus sa sjedištem u Banjoj Luci bio je najveći korpus Vojske Republike Srpske sa operativnom zonom na području Bosanske Krajine i odbrani koridora u Posavini. Infrastrukturu i većinu borbenih sredstava naslijedio je od 5. korpusa JNA nakom povlačenja nekadašnje federalne armije iz Bosne i Hercegovine u maju 1992. godine.

                                               

Bože pravde

Bože pravde, himna Republike Srbije. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, a tekst napisao Jovan Đorđević 1872. godine. Bože pravde je prvobitno bila pozorišna pesma koju je direktor Narodnog Pozorišta u Beogradu Jovan Đorđević napisao pod uticajem satirične Zmajeve Narodne himne, objavljene 1865. godine protiv kneza Mihajla Obrenovića. Đorđevićevi stihovi napisani su za pozorišnu predstavu "Markova sablja" koja je premijerno izvedena 1872. godine u čast punoletnosti i preuzimanja prestola od strane kneza Milana Obrenovića. Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihaila, je 1872. godine ...

                                               

Čajniče

Čajniče je živopisan gradić i središte istoimene općine na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine na granici sa Crnom Gorom. Općina pripada entitetu Republika Srpska.

                                               

Čelinac

Graniči sa općinama Banja Luka, Laktaši, Prnjavor, Teslić, Kotor-Varoš i Skender-Vakuf. Južni i jugozapadni dio općine prostire se na nadmorskoj visini do 800 metara, ka sjeveru, u najvećem dijelu općine po površini, nadmorska visina kreće se od 300 do 600 metara. Najniža tačka sa nadmorskom visinom od 196 metara na ušću je rijeke Jošavke u Vrbanju. Teritorij općine ispresijecan je tokovima rijeke Vrbanje, Jošavke, Ukrine, Turjanice i Švrakave. Klima je umjereno-kontinentalna, uz utjecaj kontinentalne sa područja Panonske nizije i planinske klime sa masiva Manjače, Vlašića i Čemernice. Pro ...

                                               

Derventa

Za ostala značenja, v. Derventa razvrstavanje. Derventa je grad u Bosni i Hercegovini koji administrativno pripada Republici Srpskoj. Ima oko 10.000 stanovnika i nalazi se 30 km od Bosanskog Broda. Rijeka koja teče kroz Derventu zove se Ukrina.

                                               

Dinar Republike Srpske

Dinar Republike Srpske je valuta koja se koristila u Republici Srpskoj. Izdane su tri serije novčanica. Prva serija je imala natpis izdavatelja: "Narodna banka srpske republike Bosne i Hercegovine". Likovno rešenje prve serije novčanica bilo je jednako drugoj, samo što je kao izdavač ovaj put navedena "Narodna banka Republike Srpske". Treća serija novčanica imala je Kočićev lik na aversu za razliku od prve dve. Sve tri serije novčanica tiskane su u Banja Luci s godinama izdanja 1992., 1993. i 1994. Kasnije je dinar zamenjem jugoslovenskim dinarom, ali ni jedan ni drugi dinar nisu toliko sl ...

                                               

Državljanstvo Republike Srpske

Državljanstvo Republike Srpske je definisano članom 6. Ustava Republike Srpske u kome se kaže: USTAV REPUBLIKE SRPSKE Član 6. Stav 1. člana 6. zamenjen je Amandmanom XLVII, koji glasi: "Građani Republike Srpske imaju državljanstvo Republike Srpske." Stav 2. člana 6. zamenjen je Amandmanom LXX, koji glasi: "Građanin Republike Srpske ne može biti lišen državljanstva" Ipak 400 000 građana koji su protjerani iz Federecije BiH u periodu 1992-1995 je protivustavno lišeno Državljanstva Republike Srpske

                                               

Istočni Mostar (općina)

Istočni Mostar, općina koja se nalazi u Bosni Hercegovini i administrativno pripada Republici Srpskoj. Sastoji se od jednog naselja - Zijemlje, koje je nekada pripadalo Mostarskoj općini, za vrijeme rata u BiH ostalo jedini dio bivše općine pod bosanskosrpskom kontrolom. Tada je dobila naziv Srpski Mostar, ali je nakon odluke Ustavnog suda BiH taj naziv poništen i zamijenjen sa Istočni Mostar. U općini živi oko 150 stanovnika, uglavnom srpske nacionalnosti. Za ovaj pojam se veže i stari dio grada Mostara.

                                               

Istočni Stari Grad

Istočni Stari Grad, općina u Bosni i Hercegovini, jugoistočno od grada Sarajeva i obuhvaća ruralna područja. Administrativno pripada Republici Srpskoj. Općina je formirana je poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma pod nazivom Srpski Stari Grad, ali taj naziv je proglašen neustavnim odlukom Ustavnog suda BiH od 22. rujna 2004. radi pridjeva "srpski" u nazivu općine. Ima površinu od 77km² i 3.185 stanovnika. U opštini posluje Šumsko gazdinstvo "Bistrica", zatim "Pilana" Vučija Luka, privatna preduzeća za proizvodnju rezane građe, kao i preduzeća koja se bave trgovinom i ugostiteljstvom, m ...

                                               

Istočno Sarajevo

Istočno Sarajevo, grad u Republici Srpskoj i jedan od četiri službena grada u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u istočnom dijelu Bosne i sastoji se od sedam opština. Istočno Sarajevo je nastalo tokom rata u Bosni i Hercegovini od gradskih četvrti i prigradskih naselja Sarajeva koja su bila u sastavu Republike Srpske. Nakon Dejtonskog sporazuma dio grada koji je pripao Republici Srpskoj čini današnji grad Istočno Sarajevo.

                                               

Kotor-Varoš

Uz Vrbanju se prostiru plodne oranice i livade, a prema uzvisinama se prostire uži ili širi pojas brežuljaka, koji postupno prelaze u brdsko-planinsko područje. Flora, fauna i vegetacija ovog kraja je tipična za Srednju Bosnu, koju karakteriziraju životne zajednice livada i pašnjaka, i hrastovo-grabove šume a prema visovima slijede pojasevi mješovitih listopadno četinarskih sastojina. U agrobiocenozama uzgaja se tradicionalno povrće, voće i žitarice, a u novije vrijeme se uvode i nove poljoprivredne kulture.

                                               

Lopare

Lopare su opština i naselje u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine koje administrativno pripada Republici Srpskoj. Lopare se nalaze u živopisnom krajoliku, gdje planina Majevica prelazi sa svojih visova ka ravnici, Semberiji i Posavini. Lopare su oduvijek bile centar tog dijela Podmajevice.

                                               

Saobraćaj u Republici Srpskoj

Saobraćaj u Republici Srpskoj spada u nadležnost Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. tu oblast potpada sva saobraćajna i telekomunikaciona infrastruktura Srpske. Saobraćajna infrastruktura obuhvata puteve, željezničke pruge, željezničke stanice, aerodrome, plovne puteve, pristaništa i slično, dok telekomunikaciona infrastruktura obuhvata telefoniju, telegrafiju, optičke kablove, zemaljske stanice veza, saobraćajnu telematiku i drugo. Niže nadležnosti su podijeljene prema saobraćajnim sektorima na Željeznice Republike Srpske, Pošte Srpske, Putevi Republike Srpske i druga javna ...

                                               

Savez logoraša Republike Srpske

Savez logoraša Republike Srpske je organizacija u Republici Srpskoj koja okuplja tamošnja udruženja logoraša - ratnih zarobljenika, pritvorenika, interniraca i drugih osoba sa područja RS koje su bile zatvorene u hrvatskim, odnosno bošnjačkim i bosanskohrvatskim logorima za vrijeme rata u BiH i Hrvatskoj. Glavna aktivnost SLRS je sakupljanje, istraživanje, dokumentovanje i objavljivanje zločina nad Srbima, kako za vrijeme jugoslovenskih ratova tako i za vrijeme drugog svjetskog rata. tu svrhu je objavljeno nekoliko knjiga i dokumentarnih filmova. Široj javnosti je SLRS u posljednje vrijeme ...

                                               

Srebrenica

Alimani, Azemovo brdo, Babuljice, Bajramovići, Baratova Baratovo, Bare, Bektići, Beširevići, Bijelo Polje, Biljeg, Blažijevići, Bojna, Borkovići, Borovac, Bostahovine, Božići, Brakovci, Brezovice, Brežani, Broševići, Bučinovići, Bučje, Budak, Bujakovići, Bukova Glava, Bulogovina, Crvena Rijeka, Crvica, Čagljevići, Čičevci, Daljegošta Daljegošte, Debelo brdo, Dimnići, Dobrak, Dolina, Dolovi, Donji Potočari, Dugo Polje, Đogazi, Efendići, Fojhar, Gaj, Gladovići, Glavice, Glumci, Gniona, Gođevići, Gornji Potočari, Gostilj, Greben, Guber, Hoino selo, Hrid, Jaglići, Jasenovo Jasenova, Kalemci, K ...

                                               

Telekom Srpske

Dana 18.06.2007. godine u Banja Luci Upravni odbor Telekoma Srpske je donio Odluku o konstituisanju Upravnog odbora, za predsjednika Upravnog odbora imenovan je mr Draško Petrović. Na istoj sjednici je imenovan i novi generalni direktor Telekoma Srpske – Predrag Ćulibrk. Dana 19.06.2007. godine, a u skladu sa odlukom Upravnog odbora Preduzeća, generalni direktor je imenovao izvršne direktore Preduzeća, kako slijedi: izvršni direktor za marketing i prodaju Goran Božić, dipl. inž, izvršni direktor za korporativno upravljanje Marko Lopičić, dipl. pravnik izvršni direktor za finansije Jasmina ...

                                               

Miroslav Toholj

Miroslav Toholj je srpski književnik i bosanskohercegovački političar rođen u Ljubinju 11. 4. 1957. godine u Bosni i Hercegovini. Srednju školu završio je u Trebinju. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao sekretar u Udruženju književnika BiH. Pokrenuo je i uređivao u Sarajevu nedjeljnik Javnost, jedan je od osnivača SDS, bliski saradnik Radovana Karadžića, ratni ministar informiranja Republike Srpske, član Glavnog i Izvršnog odbora, potpredsjednik Političkog savjeta. Od 1992. do 1997. živi na Palama kod Sarajeva, član je srpskog političkog rukovodstva i poslanik u ...

                                               

Zastava Republike Srpske

Zastava Republike Srpske je pravougaono polje, proporcija 1 prema 2 sa horizontalno raspoređenim poljima podjednake visine - crveno iznad plavog iznad belog. Sadrži panslovenske boje crvenu, plavu i belu. Kao srpska zastava u upotrebi je od 1835. godine. Kao zastava Republike Srpske se počela primenjivati od 9. januara 1992. godine. Svojim izgledom, sasvim je jednaka Narodnoj zastavi Republike Srbije. U Republici Srpskoj nije neuobičajeno videti različite varijacije zastave, pa i u službenim prilikama trobojke na koje je dodan neki amblem, krst s četiri ocila, grbom i sličim simbolima. Ust ...

                                               

Комора инжењера пољопривреде Републике Српске

Комора инжењера пољопривреде Републике Српске је независна, професионална и струковна организација која чува углед, част, права и интерес инжењера пољопривреде Републике Српске.

                                               

Општине Републике Српске

Списак општина Републике Српске: Општина Трново, Трново Општина Петрово, Петрово Општина Градишка, Градишка Општина Милићи, Милићи Општина Теслић, Теслић Општина Рудо, Рудо Општина Билећа, Билећа Општина Сребреница, Сребреница Општина Угљевик, Угљевик Општина Пелагићево, Пелагићево Општина Србац, Србац Општина Невесиње, Невесиње Општина Нови Град, Нови Град Општина Лопаре, Лопаре Општина Источни Стари Град, Хреша, Источно Сарајево Општина Вишеград, Вишеград Општина Челинац, Челинац Општина Дервента, Дервента Општина Вукосавље, Вукосавље Општина Рогатица, Рогатица Општина Крупа на Уни, Доњи ...

                                               

Просторни план Републике Српске

Просторни план Републике Српскеза период до 2025. године израђен је 2015. године као стратешки документ из области просторног планирања за територију Републике Српске. Овај трећи просторни план Републике Српске усвојила је Народна скупштина РС 18. фебруара 2015. године и објављен је Службеном Гласнику Републике Српске број 15/2015. План се састоји из два дела - текстуалног и графичког. У свом садржају обрађује следеће тематске области у складу са парадигмом одрживог развоја: инфраструктура заштита и унапређење околиша природа и предио социјални развој и културна баштина прекогранична сарад ...

                                               

Црква св. Арханђела Михаила са стећцима

Црква св. Арханђела Михаила и некропола са стећцима се налазе испод средњовековног града Клобука. Локалитет је удаљен 25 километара источно од Требиња и налази се у селу Аранђелово. † Mva dne, a imeneъ županъ Krъnћ Krnje, Krnja. Натпис са левог довратка цркве

                                     

ⓘ Republika Srpska

  • Dejtonski sporazum Republika Srpska je formirana 9. 1. 1992. pod nazivom Srpska Republika Bosna i Hercegovina, od strane predstavnika srpske nacionalnosti
  • teritorije nekadašnje SR Bosne i Hercegovine, jedne od republika bivše SFR Jugoslavije. Republika Srpska je obuhvatala nekoliko geografskih celina - Bosansku
  • predškolsko obrazovonje djece. Tadija Kačar, sportist Slobodan Kačar, sportist Nenad Kačar, vaterpolist Jezero Republika Srpska na Wikimedijinoj ostavi
  • Republika Srpska Krajina skraćeno RSK, ili Srpska Krajina ili samo Krajina bila je kratkotrajna država u jugoistočnoj Evropi, međunarodno nepriznata
  • Radio - televizije Republike Srpske je Republika Srpska Prvi glavni i odgovorni urednik RTRS je bio Ilija Guzina. Do preseljenja u RTV dom Republike Srpske 2010
  • Federaciji BiH i čine opštinu Kupres. 480 stalnih i oko 200 povremenih stanovnika stocerstvo i poljuprivreda Kupres Republika Srpska na Wikimedijinoj ostavi
  • Odluka Ustavnog suda Republike Srpske Blic: Republika Srpska dobila novu himnu i grb Nezavisne novine: Republika Srpska dobila novu himnu, grb neustavan
  • formirana 24.10. 1991., je 28.2. 1992. donijela Ustav Srpske republike Bosne i Hercegovine. Republika bi se sastojala ne samo od svih područja gdje su Srbi
  • latinicom napisano Republika Srpska a na amblemu se nalazi i oslikana kruna Kotromanića. Republika Srpska Amblem Republike Srpske na Wikimedijinoj ostavi
  • Kostajnica, 1992 2004. Srpska Kostajnica naselje u Bosni i Hercegovini u opštini Novi Grad koja pripada entitetu Republika Srpska Na popisu stanovništva

Users also searched:

...