Back

ⓘ Saobraćaj u Bosni i Hercegovini
                                               

Saobraćaj u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina zauzima položaj između jadranske obale Balkanskog poluostrva i njegove unutrašnjosti. Stoga su i glavni putni pravci ove republike veze ove dve oblasti jugoistočne Evrope. Glavna teškoća zemlje je njen veoma izražen planinski karakter i teška neprohodnost, što je znatno doprinelo sporom razvoju saobraćaja u zemlji. Bosna i Hercegovina ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj.

                                               

Spisak graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina graniči sa tri susjedne države: Hrvatskom, sa 932 km, Srbijom, sa 357 km i Crnom Gorom sa 249 km zajedničke granice. Granica sa Hrvatskom je od 1. jula 2013. godine granica Evropske Unije, a predviđeno je da se promet na hrvatskoj granici odvija po Šengenskom sporazumu.

                                               

Saobraćaj u Moldaviji

Republika Moldavija je kopnena zemlja u Evropi koja se graniči sa samo dve zemlje, Rumunijom i Ukrajinom, koje imaju zajedničku granicu. Time se može reći da postoje teškoće u razvoju prometnog saobraćaja kroz zemlju, što otežava razvoj i onako nerazvijene saobraćajne mreže. Najveći saobraćajni čvor je glavni grad, Kišinjev.

                                               

Saobraćaj u Makedoniji

Republika Makedonija je po svom položaju kontinentalna zemlja u sredini Balkanskog poluostrva, pa su i glavne saobraćajne veze u zemlji one povezuju različite delove poluostrva. Posebno je važna veza sever-jug Vardarskom udolinom, koja povezuje Grčku sa ostatkom Evrope. Makedonija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, a prestonica zemlje, Skoplje, je središnji saobraćajni čvor u zemlji.

                                               

Saobraćaj u Armeniji

Jermenija je evroazijska zemlja u oblasti Kavkaza, koje ima izuzetno povoljan saobraćajno-prometni položaj. Međutim, u odnosu na susedne zemlje Jermenija je u nepovvoljnijem položaju, jer se najveći deo zemlje izrazito planinski i nalazi na znatnoj nadmorskoj visini. Značajno oograničenje za razvoj saobraćaja su i veoma loši odnosi sa dve susedne zemlje, Turskom i Azerbejdžanom. Jermenija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni saobraćaj. Najveći saobraćajni čvor je glavni grad, Jerevan.

                                               

Saobraćaj u Vatikanu

Vatikan nije samo najmanja država na svetu, već je i potpuno posebna država, jer se cela nalazi u okviru većeg grada, Rima. Budući da se ova državica graniči samo sa Italijom, saobraćaj Vatikana blisko povezan je sa italijaskom saobraćajnom mrežom.

                                               

Saobraćaj u Andori

Andora je jedna od najmanjih zemalja na svetu. Ta državica se nalazi na velikoj nadmorskoj visini i izrazitog je planinskog reljefa pa su uslovi za razvoj saobraćaja izuzetno složeni. Međutim, razvojem zemlje proteklih decenija saobraćaj u zemlji je znatno unapređen i izolovanost zemlje je smanjena na najmanju moguću meru. Saobraćaj u Andori tesno povezan sa saobraćajem u Francuskoj i saobraćajem u Španiji, koje je okružuju.

                                               

Saobraćaj u Litvaniji

Republika Litvanija se nalazi na krajnjem istoku Evropske unije, pa se i saobraćaj zemlje oslanja na veze ovog udruženja i zemalja istočno od nje, najviše Rusije. Sve ovo pogoduje razvoju prometnog saobraćaja u zemlji. Litvanija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Glavni saobraćajni čvor u zemlji je glavni grad, Viljnjus.

                                               

Saobraćaj u Lihtenštajnu

Lihtenštajn je malena država Evrope, pa je i značaj saobraćaja Lihtenštajna mali. Međutim, spram svoje veličine država ima razvijen drumski i železnički saobraćaj. Glavni saobraćajni čvor je prestonica Vaduc. Budući da se ova državica graniči Švajcarskom i Austrijom, mesni saobraćaj je blisko povezan je sa saobraćajnim mrežama datih zemalja. Ovo se naročito odnosi na Švajcarsku i najbliži veći grad Cirih.

                                               

Saobraćaj u Portugalu

Portugalija je najzapadnija zemalja Evrope. Za Portugaliju najveći značaj ima pomorski saobraćaj, jer velikom dužinom izlazi na najprometniji okean sveta. Sa druge strane, ova država se nalazi na samom kraju evropskog kopna i nema mogućnost za veći suvozemni promet. Na kraju, Portugalija, iako je deo razvijenog Zapada, ona je to odskora, pa zemlja na polju saobraćaja i saobraćajne mreže zaostaje za razvijenim zemljama severno od nje. Zbog toga je proteklih godina razvoj na ovom polju bio veoma intenzivan. Portugalija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Najveći sao ...

                                               

Saobraćaj u Rumuniji

Republika Rumunija je velika evropska zemlja, koja se proteže kroz nekoliko prometno veoma važnih oblasti. Zbog toga postoje izvanredne mogućnosti za razvoj saobraćaja i saobraćajne mreže, ali zbog teške skorašnje istorije pravi razvoj ove oblasti tek predstoji. Rumunija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Najveći saobraćajni čvor je glavni grad, Bukurešt, ali zbog prostranstva države i postojanja jakih oblasnih središta, važni saobraćani čvorovi su i Temišvar, Kluž, Konstanca, Brašov, Krajova, Jaši.

                                               

Saobraćaj u Monaku

Monako je jedna od najmanjih zemalja u svetu. Sa površinom manjom države od 2 km² teško se može govoriti o postojanju aerodroma ili autoputa, ali i pored toga njegov saobraćaj je veoma razvijen spram njene veličine. Pošto je zemljište izuzetno skupo i često uveliko nagibu, saobraćaj u državi dobrim delom je preko podzemni. Postoji i mnogo mostova, liftova i eskalatora u javnom upotrebi. Saobraćaj Monaka tesno povezan sa saobraćajem u Francuskoj, koja ga okružuje sa kopna.

                                     

ⓘ Saobraćaj u Bosni i Hercegovini

 • Wikimedijinoj ostavi Saobraćaj Evropskih zemalja Saobraćaj Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska 
 • gradsko područje La Valete. Malta ima razvijen drumski, vazdušni i pomorski saobraćaj U unutrašnjem prometu najavažniju ulogu imaju drumska vozila. Malta
 • savremeni saobraćaj i vozila i saobraćajnu mrežu Saobraćaju kroz Luksemburg idu u prilog i tri granične države Nemačka, Francuska, Belgija kao i ustanove
 • Wikimedijinoj ostavi Saobraćaj Evropskih zemalja Saobraćaj Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska 
 • pa se i saobraćaj zemlje oslanja na veze ovog udruženja i zemalja istočno od nje, najviše Rusije. Sve ovo pogoduje razvoju prometnog saobraćaja u zemlji
 • pa se i saobraćaj zemlje oslanja na veze ovog udruženja i zemalja istočno od nje, najviše Rusije. Sve ovo pogoduje razvoju prometnog saobraćaja u zemlji
 • Saobraćaj Evropskih zemalja Saobraćaj Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska  Vatikan  Gruzija 
 • moru i sa tim u vezi, pomorskom saobraćaju a u poslednjih decenija, i aviosaobraćaju. Glavna čvorišta u zemlji su dva najveća grada, Atina i Solun
 • Wikimedijinoj ostavi Saobraćaj Evropskih zemalja Saobraćaj Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska 
 • naspram svoje veličine i predstavlja pravu pomorsku raskrsnicu evropskih pomorskih puteva u njenom severnom delu. Saobraćaj u Danskoj je veoma razvijen
 • vazvušnog prevoza. Saobraćaj Evropskih zemalja Saobraćaj Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska 

Users also searched:

...