Back

ⓘ Društvo u Bosni i Hercegovini
                                               

Položaj LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Homoseksualnost u BiH dekriminalizovana je već 1991. godine izmjenama i dopunama Krivičnog zakona tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, što je kasnije i potvrđeno donošenjem krivičnih zakona koji ne kriminaliziraju homoseksualnost, prvo u Republici Srpskoj, 1996., a potom i u Federaciji BiH, 1998. Uzrast za konsenzualno stupanje u seksualne odnose izjednačena je za heteroseksualne i za homoseksualne seksualne odnose i iznosi 14 godina.

                                               

Muzika u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina pripada krugu zemalja u kojem muzika ima dugu i vrijednu tradiciju koja se i danas njeguje. Tradicionalna muzika Bosne je mješavina raznih balkanskih uticaja, u kojoj se susreću najrazličitiji motivi i žanrovi. Najčuvenija je sevdalinka, ljubavna pjesma karakterističnog izraza, koja u Bosni ima veoma dugu tradiciju, a odlikuje je sentimentalna muzikalnost i poetski, romantični tekst melanholičnog ugođaja. To ni ne čudi, jer je u osnovi turske riječi "sevdah" - ljubav. Uporedo s tradicionalnom vrstom muzike, zadnjih su se decenija u Bosni i Hercegovini razvili i novi muz ...

                                               

Bosna u srednjem vijeku

Srednjovjekovna Bosna je bila feudalna država koja je postojala u srednjem vijeku na području današnje Bosne i Hercegovine. Srednjovjekovna Bosna je prvo bila banovina, a potom kraljevina. Nada Klaić smatra da je srednjovjekovna bosanska država konstituisana krajem VIII vijeka, te je "izgleda, među svojim susjedama najstarija". U nekoliko navrata su susjedni vladari u ranom srednjem vijeku vladali Bosnom, ali oni ni istočni ni zapadni car nisu uspeli zadržati vlast nad njom. Prvi bosanski kralj je bio Tvrtko I Kotromanić, krunisan u Milama kod Visokog. Za druge polovice Tvrtkove vladavine ...

                                               

Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u NDH

Islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu je nakon uspostave NDH zauzela lojalan stav prema ustaškoj državi, što je najviše demonstrirao sam tadašnji reis-ul-ulema Fehim Spaho. Ipak, čim su počeli masovni progoni Srba po Bosni, muslimanski vjerski velikodostojnici i ugledni građani organizovali su potpisivanje rezolucija po većim gradovima Bosne i Hercegovine, kojima se osuđuju ustaška zvjerstva i zahtijeva njihovo obustavljanje. Dana 12. listopada 1941. godine pojavila se rezolucija koju je potpisalo oko sto sarajevskih muslimana sačinjena na prijedlog glavn ...

                                               

Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine

Bosansko–srbijanski odnosi označavaju spoljne odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina ima ambasadu u Beogradu. Srbija ima ambasadu u Sarajevu i konzulat u Banja Luci. Obe države su članice Saveta Evrope i OEBS-a i CEFTA, a zajednički cilj im je Evropska unija. Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su bitno opterećeni ulogom Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Srbija tradicionalno favorizuje manji bosanskohercegovački entitet Republiku Srpsku, sa kojom ima specijalne paralelne veze. U sferi trgovinske razmene, Bosna i Hercegovina je jedan od najznačajnijih partnera S ...

                                               

Secesijska arhitektura u Bosni i Hercegovini

Secesijska arhitektura u Bosni i Hercegovini javlja se na samom početku 20. vijeka pod uticajem međunarodnog pokreta u umjetnosti sa kraja 19. vijeka. Osnovni vid izražavanja secesijske arhitekture u Bosni i Hercegovini podrazumjevao je odvajanje od istoricizma. Prvenstveno je predstavljala izraz i shvatanje upotrebe ukrasnih elemenata i raščlanjenost građevinske konstrukcije. Za svjetsku izložbu u Parizu 1900. godine arhitekta Zemaljske vlade u Sarajevu Karlo Panek, projektirao je paviljon Bosne i Hercegovine, koji je predstavljao simbolički sklop graditeljskih oblika različitih epoha. Do ...

                                               

Bosanska kriza

Bosanska kriza je politička kriza koja je trajala tokom 1908. i 1909. zbog aneksije Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj, izvršene proglasom cara Franca Jozefa 7. oktobra 1908. godine.

                                               

Republika Srpska (1992–1995)

Republika Srpska je između 1992. i 1995. bila faktički nezavisna paradržava. Formirana je na delu teritorije nekadašnje SR Bosne i Hercegovine, jedne od republika bivše SFR Jugoslavije.

                                               

Historija alpinizma u Bosni i Hercegovini

Historija alpinizma u Bosni i Hercegovini počela je 1929. god. Tada je izvršen prvi penjački uspon s izrazitim i svjesnim alpinističkim ciljevima na planini Romaniji.

                                               

Nacionalni spomenici u Sarajevu

Aškenaski hram, historijski spomenik ; Alifakovac groblje, grobljanska cjelina; Abdesthana Šejh Feruhova džamija sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina; Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pokretno dobro; At Mejdan, arheološko područje; Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina;

                                     

ⓘ Društvo u Bosni i Hercegovini

 • Jugosloveni u Bosni i Hercegovini su građani Bosne i Hercegovine jugoslovenske nacionalnosti. Današnji broj Jugoslovena u Bosni i Hercegovini je nepoznat
 • predstavnika. Trenutni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini je Miroslav Lajčak iz Slovačke. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sastoji se od tri člana, iz svakog
 • tumače se kao seksualna orijentacija i rodni identitet. U Bosni i Hercegovini postoji više organizacija koje rade za i sa LGBTIQ osobama: Udruženje Q, osnovano
 • decenija u Bosni i Hercegovini razvili i novi muzički žanrovi pop, šlager, šansona, jazz, rock n roll, heavy metal, hip hop, house, techno Muzika u BiH
 • Rat u Bosni i Hercegovini je izraz za oružani sukob koji se odvijao na prostoru današnje Bosne i Hercegovine od proljeća 1992. do jeseni 1995. Uzrok rata
 • razvoj i uticajem vanjskih društvenih i političkih faktora najčešće Bizanta i Franaka i u Bosni se počelo raspadati staro rodovsko - plemensko društvo i razvijati
 • Islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu je nakon uspostave NDH zauzela lojalan stav prema ustaškoj državi, što je najviše
 • nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine ANUBiH osnovana na temelju Zakona o ANUBiH 1966. sa sjedištem u Sarajevu. Izrasla je iz Naučnog društva BiH. U toku
 • u Bosni i Hercegovini Glavni članci: Historija srednjovjekovne Bosne i Historija srednjovjekovne Srbije Srednjevekovna Bosna preteča današnje Bosne
 • Secesijska arhitektura u Bosni i Hercegovini javlja se na samom početku 20. vijeka pod uticajem međunarodnog pokreta u umjetnosti sa kraja 19. vijeka
 • da: nova situacija stvorena u Bosni i Hercegovini ne zadire u prava Srbije. Austro - Ugarska tom izjavom dobila zadovoljenje i smatrala se pobjednicom. Berlinskim
 • Hrvati su danas jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini uz Bošnjake i Srbe. Žive pretežno u Federaciji BiH, jezik imenuju hrvatskim te mahom

Users also searched:

...