Back

ⓘ Geografija Bosne i Hercegovine
                                               

Geografija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je smještena na jugoistoku Evrope, u zapadnom dijelu Balkana. Ukupna površina zemlje je 51.129 km². Graniči 932 km s Hrvatskom na sjeveru, sjeverozapadu i jugu, 312 km sa Srbijom na istoku i sjeveroistoku, te 215 km sa Crnom Gorom na istoku i jugoistoku. Na jugu Bosne i Hercegovine, općina Neum izlazi na Jadransko more u dužini od 20 km. Granice Bosne i Hercegovine u glavnom čine rijeke Drina, Sava, i Una. Bosna i Hercegovina sastoji se od dvije geografske i historijske cjeline: većeg bosanskog dijela na sjeveru oko 42.000 km² i manjeg hecegovačkog na jugu. Bosna je mah ...

                                               

Istočna Hercegovina

Istočna Hercegovina je regija u Hercegovini. Predstavlja teritoriju istočne obale rijeke Neretve centralnog dijela Hercegovine. Ekonomsko-privredno i kulturno središte, i glavni i najveći grad istočne Hercegovine je Trebinje, koji je udaljen samo 30 km od morske obale. Neki smatraju i istočni dio Mostara dijelom ove regije, a Bošnjaci smatraju da Mostar kao centar Hercegovine, predstavlja prirodni distrikt, mješavinu civilizacija i običaja istočne i zapadne Hercegovine i da je posebna cjelina. Hrvati Mostar smatraju svojim kulturnim centrom, dok Srbi smatraju da je njihov kulturni centar u ...

                                               

Bosna (regija)

Bosna se nalazi uglavnom u Dinaridima i proteže se do južne granice Panonske nizije, sa rijekama Savom i Drinom kao njenim sjevernim i istočnim granicama. Regija Bosna pokriva teritoriju od otprilike 41.000 km², što je 80% ukupne teritorije današnje Bosne i Hercegovine. Službene granice između regije Bosna i južne regije Hercegovina ne postoje.

                                               

Pale (Bosna i Hercegovina)

Pale je opština u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska. Razvilo se za vrijeme Zimske Olimpijade u Sarajevu. Godine 1992. je postalo sjedište Republike Srpske, da bi taj status izgubilo godine 1998. kada je glavni grad tog entiteta postao Banja Luka. Susjedne opštine su: Sokolac, Rogatica, Pale-Prača, Trnovo, te gradovi Istočno Sarajevo i Sarajevo. Dio općine je Daytonskim mirovnim sporazumom pripao Federaciji BiH i tvori novu općinu pod nazivom Pale-Prača.

                                               

Brod (Bosna i Hercegovina)

Brod, grad i središte istoimene opšine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine, na desnoj obali rijeke Save. Na lijevoj obali Save, u Hrvatskoj, se nalazi Slavonski Brod. Administrativno pripada Republici Srpskoj. Tradicionalno je bio ekonomsko i kulturno središte Bosanske Posavine.

                                               

Geografija Makedonije

Severna Makedonija se nalazi na jugu Balkanskog poluostrva. Graniči se sa Grčkom, Bugarskom, Albanijom i Srbijom. U Makedoniji se izdvajaju 3 reljefne celine: Zapadna Makedonija, središnji deo ili Povardarje i Istočna Makedonija. Zapadni deo čini mlado nabrano Šarsko - pindske planine građene od paleozoičkih škriljavaca i mezozojskih krečnjaka. Između planina nalaze se duboke doline Crnog Drima i više planinskih kotlina: Polog Ohridska kotlina Debarska kotlina Pelagonija Prespanska kotlina Pološka i Prespanska kotlina su najveće. Središnji deo ili Povardarje tektonski je labilan prostor is ...

                                               

Odžak (Bosna i Hercegovina)

Odžak je grad i središte istoimene općine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine. Pripada Bosanskoj Posavini, odnosno Posavskom kantonu Federacije BiH. Grad je 1991. brojao oko 7.600 stanovnika.

                                               

Zapadna Bosna

Zapadna Bosna može da bude: Autonomna Pokrajina Zapadna Bosna, politička autonomna tvorevina tokom građanskog rata u Bosni 1992 - 1995; Zapadna Bosna geografija, geografska oblast Bosne i Hercegovine. Kanton 10 Zapadnobosanski kanton, kanton u okviru Federacije Bosne i Hercegovine;

                                               

Hercegovina

Hercegovina je historijska, geografska i ekonomska regija u južnom dijelu Bosne i Hercegovine, koja se prije nazivala Humska zemlja, Zahumlje ili Hum. Ukupna površina Hercegovine iznosi 9.948 km², a prema drugim podacima i 10.190 km², sa oko 437.000 stanovnika prema popisu iz 1991. godine. Nacionalnu strukturu stanovništva Hercegovine činili su 1991.: Hrvati, Bošnjaci, Srbi, Jugosloveni, te tzv. ostali.

                                               

Kostajnica (Republika Srpska)

Kostajnica, naselje u Bosni i Hercegovini u opštini Novi Grad koja pripada entitetu Republika Srpska. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 3.768 stanovnika. Nalazi se na rijeci Uni, na granici sa Hrvatskom kojoj pripada grad Hrvatska Kostajnica. Tokom rata u Bosni i Hercegovini, srpske vlasti u Bosanskoj Kostajnici izbacile su pridjev "bosanski" iz naziva, kao što je učinjeno i u slučaju ostalih općina koje su sadržavale pridjev "bosanski". Međutim, u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH od 22. septembra 2004. godine, do daljnjeg je vraćeno ranije ime, Bosanska Kostajnica. Godine ...

                                               

Setihovo

Setihovo je naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini u opštini Rudo koja pripada entitetu Republika Srpska. Na popisu stanovništva 1991. u njemu je živjelo 106 stanovnika. == Geografija Setihovo -Naseljeno mjesto još u doba Ilira, a kontinuitet života na ovim prostorima potvrđuje i granica između Istočnog i Zapadnog rimskog carstva na rijeci Lim. Na lokalitetu Pljevljakov hrid nalazi se dobro očuvana garnitura stećaka što pokazuje da je mjesto bilo naseljeno joj prije dolaska Turaka kao i većina mjesta u Donjem Polimlju gdje stećke susrećemo Turska riječ ovasi označava polje i množe se reći ...

                                               

Olovo (Bosna i Hercegovina)

Olovo je gradić smješten 50 km sjeveroistočno od Sarajeva, na magistralnoj cesti što vodi od Sarajeva prema Tuzli. U Olovu su još od srednjeg vijeka poznata nalazišta olovne rude, po čemu je grad i dobio ime. Ali Olovo je više od toga. Ono je simbol idiličnog života u pitomoj dolini okruženoj mirisom četinarske šume, plavetnilom neba i hukom bistrih i brzih voda. Dolazeći do Olova, možete proći kroz prekrasni kanjon rijeke Stupčanice, koji plijeni svojom ljepotom i izdvojenošću od ostatka svijeta. Ova rijeka se u centru grada, pored samog banjsko-rekreativnog centra "Aquaterm", spaja sa ri ...

                                               

Arapov brijeg

Arapov brijeg pripada kompleksu strmih padina od Ravnog omara na Ilomskoj 1.100 m i Vrbanje 612 m, koja, u sudaru sa matičnom stijenom mijenja smjer toka pod uglom od oko 90 stepeni: sa prethodnog jugozapadnog pravca skreće na sjeveroistok. U taj lakat rijeke se ulijevaju dvije desne pritoke Vrbanje: Čudnić sa sjeveroistočnih padina Arapovog brijega i bezimeni potok, sa jugoistočne. Okplne padine i samo brdo djelimično su obrasli hrastovo–grabovom šumom i škrtim poluvlažnim površinama.

                                               

Bosanske piramide

Termini Bosanske piramide se koriste za niz prirodnih geoloških formacija koje se nazivaju "flatironima" u blizini mesta Visoko u Bosni i Hercegovini, severozapadno od Sarajeva, a pre svega za brdo po imenu Visočica, koje je dospelo u središte pažnje međunarodne javnosti u oktobru 2005, nakon opsežne medijske kampanje, čiji je cilj bilo promovisanje kvazinaučne teorije da je delo ljudskih ruku i da predstavlja najveću drevnu piramidu na Zemlji. Evropsko udruženje arheologa je u decembru 2006. ovim povodom izdalo saopštenje u kome se kaže: Brdo Visočica, visine 213 m, pod kojim se nalazi sr ...

                                               

Gornji horizonti

Gornji horizonti predstavljaju hidroenergetski megaprojekat kompleksnih i velikih zahvata u slivu rijeke Trebišnjice, Bosna i Hercegovina, na području istočne Hercegovine. Sistem se sastoji od sedam hidroelektrana, šest akumulacijskih bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnjice u energetske svrhe. Osnovna koncepcija korišćenja voda na širem prostoru sliva rijeke Trebišnjice usvojena je vodoprivrednom osnovom iz 1958. godine, a inovirana 1967. I 1976. Godine. Pored hidroenergetskog korišćenja vode, omogućava se i navodnjavanje oko 240 km2 obradivih ...

                                               

Petrovo polje (Bosna i Hercegovina)

Za ostale upotrebe, v. Petrovo Polje razvrstavanje. Petrovo polje je podvlašićki plato na nadmorskoj visini od oko 1140 – 1220 m. Na njemu se nalazi je dugačko istoimano selo sa nekoliko zaselaka, među kojima su registrirani Đurevina, Nikodinovići i Petrovo Polje, nekada središte Mjesne zajednice. Proteže se od Đurevine, kod Male Ilomske do neposredne blizine raskršća asfaltiranih lokalnih cesta koje od ovog sela vode za Kneževo, Turbe i Imljane. Na sjeveru je omeđeno linijom početka strme padine prema dolini Vrbanje, na liniji kotâ 1220 − 1140, na jugu dolinom Ilomske. Ravne nadbojine je ...

                                               

Pješčane piramide

Pješčane piramide ili zemljane piramide su izuzetan prirodni fenomen. Nalaze se samo devet kilometara od Foče, pored starog puta prema Miljevini, i dalje prema Sarajevu i Kalinoviku, u selu Daničići na lokaciji Šljivovice. Zbog sporednog, zapuštenog i nefrekventnog puta, piramide su na istinskoj periferiji. pa zato nije ni čudo što su fočanske zemljane piramide gotovo nepoznate. U širem okruženju, prema Miljevini, nalazi se zapušteni rudnik mrkog uglja, što govori o specifičnom geomorfološkom sadržaju ovog zemljišta. U takvim područjima, kažu stručnjaci, moguće su erozije tla, kao što je a ...

                                               

Večićko polje

Vrbanja razdvaja ovo polje od "ravnica" 310 m iza Vrbanjaca, a oko Bosanke. To su Bare na njenoj desnoj obali i Luke na lijevoj. Centralni dio polja je oko Večića. Uokviruju ga Vrbanja, Cvrcka i sjeveroistočne padine Čemernice, tj. njhovih uzvisina: Brižine 373 m n/v, u vijencu Klinića brda 650 m n/v i Bajrića brdo 460 m n/v na padini Doca. Uzvodno, uz Vrbanju, nastavlja se u usku dolinsku livadu Vrhpolja koje odvaja Jelički potok koji se ulijeva u Vrbanju. Na pomenutom podbrđu su naseljena mjesta Večići, Hanifići, Draguljići i Marjenovići.

                                     

ⓘ Geografija Bosne i Hercegovine

 • od 20 km. Granice Bosne i Hercegovine u glavnom čine rijeke Drina, Sava, i Una. Bosna i Hercegovina sastoji se od dvije geografske i historijske cjeline:
 • Otomansko carstvo 1463, a Hercegovina 1482.Nastaje spajanje Bosne i Hercegovine Ubrzo islam prihvataju slavenski stanovnici Bosne različitih vjera: pripadnici
 • Gradu. Od 1945 N.R. Bosna i Hercegovina do 1963, od te godine S.R.Bosna i Hercegovina do 1992. Glavni grad SR Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Konstitutivni
 • jedan je od dva entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine Glavni grad Republike Srpske je Sarajevo
 • Istočne Hercegovine je većinski srpsko. Glavni članak: Istorija Istočne Hercegovine Glavni članak: Istočna Hercegovina u Federaciji Bosne i Hercegovine Istočna
 • državu Bosnu i Hercegovinu drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine Republika Srpska je priznata na 49 teritorije Bosne i Hercegovine a Federacija
 • Koordinate: 43 49 00 SGŠ, 18 34 10 IGD Pale je opština u Bosni i Hercegovini Republika Srpska. Razvilo se za vrijeme Zimske Olimpijade u Sarajevu
 • Bosna je naziv za geografsku i historijsku oblast koja zauzima sjeverni dio današnje Bosne i Hercegovine Bosna se nalazi uglavnom u Dinaridima i proteže
 • Brod do 1992. i 2004 08. Bosanski Brod, 1992 2004. Srpski Brod grad i središte istoimene opšine na krajnjem sjeveru Bosne i Hercegovine na desnoj obali
 • Wikimedijinoj ostavi Geografija Evropskih zemalja Geografija Azerbejdžan  Albanija  Andora  Austrija  Belgija  Belorusija  Bosna i Hercegovina Bugarska 
 • 43 12 00 SGŠ, 17 41 60 IGD Čitluk, bh. grad i središte istoimene općine u južnom dijelu Bosne i Hercegovine sa oko 15.000 stanovnika. Jedna je od rijetkih
                                               

Ostrva u Bosni i Hercegovini

U bosanskohercegovačka ostrva spadaju: ostrva na rijekama ili riječna ostrva ili ade ostrva na prirodnim jezerima ostrva na vještačkim akumulacijama ostrva na moru ili morska ostrva

Panonska nizija
                                               

Panonska nizija

Panonska nizija, ređe Panonski basen, je ravnica u centralnoj Evropi. Najveći deo Panonske nizije leži ispod 200 m nadmorske visine, a monotoniju ravnice ublažavaju ostrvske planine, aluvijalne ravni, lesne zaravni i peščare.

Posavina
                                               

Posavina

Posavina je naziv za područje uz rijeku Savu koja se nalaze u četiri države: u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, i Srbiji. Radi se o područjima u Sloveniji gdje rijeka Sava nastaje spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, kojima je međusobna spojnica i državna granica, kao što je to, primivši rijeku Drinu, Bosni i Hercegovini i Srbiji dok se potom u Beogradu ne ulije u Dunav.

Users also searched:

...